l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Pokročila příprava úseků kolem Slaného

7. 5. 2021
Na tři úseky v souhrnné délce 16,7 km je rozdělena stavba dálnice D7 kolem Slaného. Úseky plánuje ŘSD zahájit v roce 2023. Aktuálně byla u všech tří částí dokončena další fáze projektové dokumentace. Konkrétně se jedná o odevzdání…

Chystá se betonáž části hlavního mostu

16. 4. 2021
Největším zcela novým mostem na trase stavby D7 kolem Panenského Týnce je ten, který bude součástí jediné mimoúrovňové křižovatky. Na mostě se v březnu připravovala montáž první části bednění (u levé poloviny mostu) mostovky. Tento krok…

Jízda u letiště bude plynulejší

15. 4. 2021
Bezpečnější a plynulejší provoz poblíž pražského letiště v Ruzyni lze očekávat v nejbližších letech díky stavbě nazvané "D7 Aviatická – MÚK Ruzyně, 1. etapa". Mimoúrovňová křižovatka se dočká svého rozšíření a uspořádání křižovatkových…

Příprava odpočívky u Všehrd může plynule pokračovat

1. 3. 2021
Plánovaná oboustranná odpočívka na D7 u obce Všehrdy má za sebou další důležitý krok na cestě k realizaci. Krajský úřad Ústeckého kraje vydal 25. února rozhodnutí v procesu posuzování vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Ze závěru…

Odpočívka získala územní rozhodnutí

15. 2. 2021
Do další fáze se posunula příprava odpočívky Smolnice, která vznikne v km 41,700 – 42,150 budoucí dálnice označené „D7 Chlumčany, zkapacitnění“. Dne 9. 2. 2021 vydal KÚ Ústeckého kraje územní rozhodnutí (zatím nepravomocné) na 18…

Kvůli stavbě D7 začíná přesun hřiště

25. 1. 2021
Plánované rozšíření stávající silnice I/7 na dálnici D7 u Postoloprt na Lounsku si vyžádá nutný přesun místního fotbalového hřiště. To se posune o 25 až 30 metrů, přičemž na akci získala radnice dotaci 60 milionů korun ze Státního fondu…

Zavřela se celá křižovatka u Loun

18. 1. 2021
Zavřela se celá křižovatka u Loun Postupující práce na dostavbě dálnice D7 kolem Loun si vyžádaly nové dopravní omezení. Krajský úřad Ústeckého kraje povolil od pondělí 18. ledna 2021 uzavírku ramp na mimoúrovňové křižovatky Louny–centrum…

Úsek u Chlumčan chce stavět osm firem

14. 1. 2021
O stavbu nového úseku dálnice D7 kolem Chlumčan projevilo zájem osm uchazečů. Ti podali své nabídky v otevřeném výběrovém řízení, které ŘSD zahájilo na konci června loňského roku. Termín pro podání nabídek byl poté opakovaně prodlužován …

Připravuje se nová odpočívka

13. 1. 2021
Na dálnici D7 nedaleko Chomutova vznikne nová odpočívka, a to konkrétně u obce Všehrdy. Stavbu připravuje ŘSD a typově půjde o velkou odpočívku. Příprava je nyní ve fázi zjišťovacího řízení procesu EIA (posouzení vlivu stavby na životní…

Vzniklo nové oddělení dálniční policie

17. 12. 2020
V průmyslové zóně Triangle na Žatecku vznikla nová služebna dálničního oddělení Policie ČR. Kancelářské zázemí se nachází v administrativní budově správy průmyslové zóny (Průmyslová ulice). Na oddělení bude zpočátku sloužit celkem osm…

Projektová příprava pokročila

7. 12. 2020
U zbývajících plánovaných středočeských úseků D7 došlo k zásadním pokrokům v jejich přípravě. Stavba dálnice v celkové délce 16,7 mezi Knovízem a Kutrovicemi je rozdělena na tři části. V případě úseku Kutrovice–Panenský Týnec došlo k…

O stavbě D7 informuje tabule

6. 11. 2020
Elektronická tabule podává na náměstí v Lounech informace o stavbě dálnice, která se začala kolem města stavět v září tohoto roku. Na lounské Mírové náměstí ji nechalo nainstalovat ŘSD, které je investorem stavby dálnice. Ta ve své konečné…

U Smolnice vznikne odpočívka

3. 11. 2020
Do pěti let bude součástí plánované dálnice D7 také odpočívka u obce Smolnice. Parkovací plocha i s nezbytným vybavením bude sloužit k zastávkám řidičů cestujících při cestě po dálnici D7 mezi Prahou a Chomutovem v obou směrech. V současné…

Postoloprty mají peníze na stěhování hřiště kvůli D7

17. 9. 2020
Kvůli plánované stavbě dálnice D7 kolem Postoloprt musí dojít k přesunu stávajícího fotbalového hřiště.

Stavba D7 u Louny byla slavnostně zahájena

14. 9. 2020
Za účasti představitelů ŘSD coby investora, politické reprezentace a zástupců zhotovitelů se v pátek 11. září uskutečnilo slavnostní zahájení stavby dalšího úseku D7.

Dostavba dálnice D7 jde kupředu

10. 9. 2020
Nad přípravou a realizací zbylých úseků dálnice D7 se v sídle městského úřadu v Lounech sešli zástupci ŘSD se starosty a zastupiteli dotčených měst a obcí.

Práce na obchvatu Loun se již rozjely

9. 9. 2020
Přípravná fáze byla úspěšně zakončena, a tak nic nebránilo tomu, aby byly zahájeny práce na stavbě dalšího úseku dálnice D7.

Začala stavba úseku D7 kolem Loun

6. 8. 2020
Zatím bez slavnostního aktu se uskutečnilo zahájení stavby další části D7, a to konkrétně na 6,1 km dlouhé stavbě nazvané: "D7 Louny, zkapacitnění obchvatu".

Platnost stanoviska EIA byla prodloužena

16. 7. 2020
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního prostředí rozhodl o prodloužení platnosti závazného stanoviska EIA.

Stavba D7 u Loun začne v červenci

14. 7. 2020
Očekávané zahájení dalšího úseku D7 u Louny v délce 6,1 km odpočítává poslední týdny.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR