|   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Povolení je pravomocné

1. 12. 2022
Ministr dopravy rozhodl na konci listopadu o rozkladu společnosti A3/94 Property v.o.s., proti rozhodnutí Ministerstva dopravy, odboru infrastruktury a územního plánu, ze dne 10. 5. 2022. Tímto rozhodnutím bylo…

Běží přestavba druhého pásu

29. 11. 2022
Po přesunu provozu na nový pás D7 (koncem října) se na obchvatu Loun přemístily práce na stavbě dálnice kolem tohoto města na stávající silnici I/7, kde pracovníci stavební firmy demontovali svodidla i dopravní…

Dostavbu pruhů chce provést šest zájemců

22. 11. 2022
ŘSD obdrželo 6 nabídek na realizaci akce “D7 MÚK Kněževes, přídatné pruhy”. Termín pro podání nabídek vypršel 21. 11. 2022. Nejvýhodnější nabídku podala spol. Strabag a.s. s cenovou nabídkou 115,67 mil. Kč (bez DPH)…

Otevře se první polovina D7

26. 10. 2022
Po zcela nové komunikaci se ve čtvrtek 27. 10. 2022 poprvé projedou řidiči u Loun. Ředitelství silnic a dálnic tam otevře první polovinu šest kilometrů dlouhého úseku budované dálnice D7 na obchvatu města. Řidičům…

Chystá se nová odpočívka

21. 10. 2022
Na připravovaném úseku dálnice D7 u Slaného na Kladensku vznikne nová odpočívka, která poskytne řidičům 61 parkovacích míst. Stavba odpočívky Netovice začne po dostavbě 6,5 km dlouhého úseku D7 Knovíz - Slaný-západ,…

Nejdelší most prošel zkouškou

18. 10. 2022
Na stavbě dálnice D7 u Loun proběhly 17. 10. zatěžovací zkoušky nejdelšího mostu, při které se ověřuje jeho nosnost a pružnost. Zatěžovací zkouška probíhala ve třech fázích. Čtyři čtyřnápravové nákladní vozy o…

Úsek dostává asfalt

5. 10. 2022
Na stavbě 6 km dlouhého úseku dálnice D7 u Loun probíhá v těchto dnech např. pokládka finálních vrstev asfaltu, montáž svodidel či instalace dopravního značení. Také se provádějí zemní práce na budoucí mimoúrovňové…

Stavba tří úseků poběží současně

20. 9. 2022
Celkem 16,7 km chybí k propojení již provozovaných dálničních úseků D7. Tuto vzdálenost vyplní tři úseky, jejichž stavbu ŘSD plánuje zahájit v roce 2024 a zprovoznit v roce 2026. Ministerstvo dopravy ČR v minulých…

Nová část křižovatky je v provozu

6. 9. 2022
Na počátku září došlo ke zprovoznění nové části mimoúrovňové křižovatky u Loun. Na silnici I/7 ve směru na Prahu došlo k uzavření výjezdového ramene na Louny-západ a Most. K odbočení dočasně slouží nově postavená…

Začalo stavební řízení

1. 9. 2022
Směrem k získání stavebního povolení pokročila příprava stavby úseku D7 mezi Kutrovicemi a Panenským Týncem. Ministerstvo dopravy ČR zahájilo 26. 8. 2022 stavební řízení na hlavní stavební objekty (na celkem 22…

Zprovoznění první poloviny se blíží

28. 8. 2022
Na první polovině 6 km dlouhé stavby úseku D7 kolem Loun stále probíhá intenzivní výstavba. Zprovoznění nového pásu D7 plánuje ŘSD pro řidiče 15. října. Aktuálně je na některých úsecích položený asfalt, pracuje se…

Objekty mají povolení

18. 8. 2022
Na dva vodohospodářské objekty bylo aktuálně vydáno stavební povolení u připravované stavby dálnice D7 mezi Kutrovicemi a Panenským Týncem. Povolení vydalo Ministerstvo dopravy ČR, a to k objektům dešťové kanalizace…

Práce u Loun zdárně pokročily

19. 7. 2022
Stavba úseku dálnice D7 u Loun pokračuje podle harmonogramu. Aktuálně zde stavební firmy dokončují např. montáž eletrokabeláže, lehčené násypy, ale i aktivní zóny (včetně odvodnění ve středovém dělícím pásu). Dále…