l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Práce u Loun zdárně pokročily

19. 7. 2022
Stavba úseku dálnice D7 u Loun pokračuje podle harmonogramu. Aktuálně zde stavební firmy dokončují např. montáž eletrokabeláže, lehčené násypy, ale i aktivní zóny (včetně odvodnění ve středovém dělícím pásu). Dále zde probíhá také pokládka…

Byla představena další fáze přípravy

1. 7. 2022
Zástupci ŘSD představili v Lounech aktuální stav výstavby dálnice D7 v Ústeckém a Středočeském kraji. Z plánovaných 83,1 km je nyní zprovozněno 48,6 km, v realizaci 10,5 km a dostavět zbývá 24 km. V současné době se v Ústeckém kraji…

Pracuje se na mnoha objektech

27. 6. 2022
Stavba dalšího 6 km dlouhého úseku dálnice D7 kolem Loun nadále intenzivně pokračuje. ŘSD plánuje zprovoznit první polovinu dálnice (nově vybudovaný pás budoucí D7) v říjnu 2022. Na hlavní trase aktuálně probíhají montáže odvodnění drenáží…

Příprava D7 běží bez omezení

16. 6. 2022
Ještě čtyři úseky zbývá postavit k dokončení uceleného tahu D7 z Prahy do Chomutova. Z celkové délky 83 km chybí dostavět 24 km, přičemž u Loun a Chlumčan se nyní staví 10,5 kilometru. Tři z chybějících úseků se nachází ve…

Práce běží na obou úsecích

9. 6. 2022
V rozdílném stádiu výstavby se nacházejí dva úseky dálnice D7. Zatímco u Loun bude na podzim v provozu nový jízdní pás D7, u Chlumčan jsou práce spíše na samém počátku. Již jsou ale dobře patrné. V květnu tak probíhala např. pokládka…

Archeologický průzkum skončil

3. 5. 2022
V plné míře se mohou rozjet stavební práce na stavbě úseku dálnice “D7 Chlumčany, zkapacitnění”. Záchranný archeologický průzkum na trase je ukončen. Průzkum probíhal na stavbě nového 4,5 km dlouhého úseku dálnice D7 v březnu a dubnu a…

Dojde k prověření hlukové zátěže

5. 4. 2022
Téměř kilometr protihlukových stěn vznikl v souvislosti se stavbou dálničního obchvatu Panenského Týnce. Přesto není vyloučené, že přibydou další. Část obyvatel obce Žerotín si stěžuje na vyšší hlučnost pocházející z nového úseku…

Polovina D7 u Loun se má otevřít v září

3. 3. 2022
Na září tohoto roku plánuje ŘSD zprovoznění první poloviny dálnice D7 u Loun. Na nyní budovaný levý jízdní pás se poté převede veškerý provoz ze stávající I/7. Nynější silnice se poté přestaví na druhý dvoupruh dálnice (budoucí pravý…

U Chlumčan začal růst další úsek D7

28. 2. 2022
Slavnostním zahájením odstartovalo Ředitelství silnic a dálnic v pátek 25. 2. 2022 výstavbu dalšího úseku dálnice D7. Po loňském zprovoznění dálnice u Panenského Týnce pokračuje dostavba D7 dalším úsekem u Chlumčan. „V rámci stavby bude u…

Dokončená stavba má své záběry

10. 2. 2022
V prosinci 2021 byl zprovozněn úsek dálnice D7 kolem Panenského Týnce. Zkapacitnění obchvatu na plnohodnotnou komunikací s dálničními parametry již řidiči využívají. Pohled však mají jen z úrovně a nevidí tak stavbu z ptačí perspektivy.…

Dálnice se rozšíří o nové pruhy

24. 1. 2022
V polovině ledna tohoto roku zahájilo Ministerstvo dopravy ČR stavební řízení ve věci úpravy MÚK Kněževes na exitu 3 dálnice D7. Základem stavební akce je zkapacitnění předmětné mimoúrovňové křižovatky vyvolané zejména absencí odbočovacích…

Stavba u Loun se opět rozjíždí

21. 1. 2022
Po zimní pauze se opět rozjíždějí práce na stavbě „D7 Louny, zkapacitnění obchvatu“. Na jednom ze čtyř budovaných mostů proběhla betonáž a nyní se odstraňuje bednění. Na dalším úseku se založí panely a bude se zde montovat skruž. Ke konci…

Smlouva na stavbu D7 je podepsána

19. 1. 2022
Finální krok učinilo ŘSD v případě přípravy stavby úseku “D7 Chlumčany, zkapacitnění”. Po dlouhém procesu výběrového řízení došlo k podpisu smlouvy se zhotovitelem. "ŘSD uzavřelo smlouvu se spol. Metrostav Infrastructure a.s. na realizaci…

Start stavby D7 u Chlumčan se blíží

12. 1. 2022
Zahájení stavby dalšího úseku D7 je opět o krok blíže. Koncem února by mohla začít výstavba části kolem Chlumčan, jejíž délka je cca 4,5 km. ŘSD se nyní nachází před podpisem smlouvy, jelikož nedošlo k podání podnětu na ÚOHS. Smlouva by…

Kolem Panenského Týnce již vede nová D7

17. 12. 2021
Dálniční síť je od čtvrtka 16. 12. 2021 opět delší. ŘSD zprovoznilo úsek dálnice D7 vedoucí kolem Panenského Týnce. V rámci stavby došlo ke zkapacitnění bývalé dvoupruhové silnice I/7 na čtyřpruhovou dálnici D7. „Vzhledem k vysokému…

První polovina se otevře příští rok

13. 12. 2021
Zatímco u Panenského Týnce zbývají do zprovoznění tamního dálničního obchvatu poslední dny, u nedalekých Loun stavba stále pokračuje. Ovšem i v případě tohoto 6130 m dlouhého zkapacitnění stávající I/7 je již známý bližší harmonogram. Nově…

Na setkání zazněly novinky v přípravě D7

6. 12. 2021
V kulturním domě v Lounech se uskutečnila další z pravidelných schůzek zástupců ŘSD, samospráv a organizací. Šlo opět o informační setkání k realizaci a dostavbě chybějících úseků dálnice D7. Na území Ústeckého kraje zbývá dokončit již…

Stavba D7 u Chlumčan je připravena

22. 11. 2021
Ve finální fázi se nachází příprava stavby dálnice D7 u Chlumčan. Nyní je zde dokončen projekt základní vytyčovací sítě a veřejná zakázka na kácení mimolesní zeleně. Všechna stavení povolení jsou vydána s nabytím právní moci a aktuálně…

Na D7 u Loun budují opěry či násypy

5. 11. 2021
Betonáž bočních opěr mostů či navážka vrstev zeminy do budovaných násypů. To je hlavní viditelná aktivita na stavbě dálničního obchvatu Loun.  Nový 6,1 km dlouhý úsek dálnice D7 vznikne rozšířením stávající silnice I/7. V současné…

Probíhá dostavba druhého pásu D7

14. 10. 2021
Již téměř měsíc mají řidiči možnost naplno využívat nový jízdní pás D7 na úseku kolem Panenského Týnce. Zatím jde o nově vybudovanou polovinu D7, která bude po plnohodnotném dokončení dálnice sloužit pro jízdu ve směru od Chomutova na…
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR