|   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Úsek D7 u Loun je zprovozněný

20. 9. 2023
Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo 20. 9. 2023 dálniční obchvat Loun na dálnici D7. V rámci stavby došlo ke zkapacitnění stávající dopravně a bezpečnostně již nevyhovující dvoupruhové silnice I/7 na dálnici D7.…

Práce u Loun finišují

6. 9. 2023
Na začátku stavby D7 u Loun probíhají finální práce na napojení na nový dálniční úsek na silnici I/7. Částečnou uzavírku se podařilo z původních 8 dní zkrátit na 2. Uvedení celé stavby do plného provozu ŘSD…

Trasa dostává asfalt

7. 8. 2023
Na stavbě dálničního obchvatu Loun o délce 6,1 km aktuálně probíhají práce po celé délce trasy. V těchto dnech se pracuje například na pokládce mechanicky zpevněného kameniva, štěrkodrti, pokládce asfaltových vrstev…

Práce u Kněževsi se prodlouží

13. 7. 2023
Na základě žádosti stavební firmy povolilo Ministerstvo dopravy prodloužení dopravního omezení, které je zavedeno v souvislosti s akcí „D7 MÚK Kněževes, přídatné pruhy. Dochází k prodloužení II. fáze, která má…

U Chlumčan se pokládá asfalt

23. 6. 2023
Na stavbě “D7 Chlumčany, zkapacitnění” probíhají práce na celé délce trasy. Na začátku úseku ve směru od Prahy nyní probíhá pokládka asfaltových vrstev a napojení na stávající dálniční úsek. Do 30. června je zde…

Stavba přinese omezení

12. 6. 2023
Na stavbě 4,5 km dlouhého úseku dálnice D7 u Chlumčan dochází od pondělí 12. června ke dvěma dopravním omezením, které budou mít následující podobu. Na začátku stavby ve…

U Loun probíhají sanační práce

9. 6. 2023
Na stavbě „D7 Louny, zkapacitnění obchvatu“ aktuálně probíhají sanační práce na 70 % celkové délky trasy. Na základě provedených zkoušek a jejich vyhodnocení je na daný úsek zvolena vhodná technologie, tak aby…

Chystá se průzkum trasy

8. 6. 2023
ŘSD pokročilo v přípravě jednoho z chybějících úseků D7 kolem Slaného, když vypsalo soutěž na provedení záchranného archeologického výzkumu pro stavbu D7 mezi Kutrovicemi a Panenským Týncem. Lhůta pro podání nabídek…

Je hotová další mostovka

1. 6. 2023
Na stavbě úseku dálnice D7 u Chlumčan proběhla na úplném konci května betonáž mostovky levého jízdního pásu na mostě přes silnici III. třídy (III/22941) vedoucí do Cítolib a Blšan, na kterou se spotřebovalo celkem…

Začala pokládka asfaltu

24. 5. 2023
Na stavbě dálnice D7 u Chlumčan zahájili pracovníci stavební firmy pokládku asfaltu na 1. km levého jízdního pásu. Bezespárová pokládka ložné vrstvy se provádí za pomoci finišeru s šířkou lišty na dva jízdní pruhy.…

U Chlumčan vzniká hluboký zářez

9. 5. 2023
Na stavbě “D7 Chlumčany, zkapacitnění” bylo z hlavního zářezu vytěženo a navozeno do násypu více než 615 tisíc m3 zeminy. Aktuálně v zářezu probíhá těžba ve spodních etážích, kde se nacházejí horniny pevnosti třídy…

Stavba získává povolení

28. 4. 2023
Již čtyři pravomocná stavební povolení má ŘSD vydané pro plánovanou stavbu D7 MÚK Aviatická – MÚK Ruzyně, 1. etapa. Její zahájení se předpokládá v roce 2024. Předpoklad získání dvou zbývajících SP je do konce roku 2023. SP na hlavní trasu vydané…

Začala přestavba křižovatky

27. 3. 2023
Stavební firma Strabag začala ve druhé polovině března s přestavbou mimoúrovňové křižovatky Kněževes na dálnici D7. Během letošního roku tak dojde k postupnému rozšíření nájezdů a připojovacích pruhů na D7. Než bude…

Práce běží zejména kolem mostů

7. 3. 2023
Na stavbě dálnice D7 Praha – Chomutov vyrůstá u Chlumčan na Lounsku několik mostů. Nejdelším z nich bude most přes Smolnický potok v délce několika set metrů. Na tomto mostě probíhala v únoru betonáž pilířů a začalo…

U Sulce doplní oplocení

2. 3. 2023
Krajský úřad Ústeckého kraje zahájil v únoru územní řízení týkající se dostavby oplocení na dálničním obchvatu Sulce. Jedná se o doplnění oplocení, které ohraničí stávající dálnici D7 a vytvoří tak zábranu před…

U budoucí trasy začalo kácení

15. 2. 2023
Řidiči projíždějící kolem budoucího úseku dálnice D7 mezi křižovatkou Slaný-západ a Kutrovicemi mohou zaregistrovat první viditelnou aktivitu. Podél budoucí trasy délky 3,4 km začala firma s kácením zeleně, které…

Pruhy mají stavitele

14. 2. 2023
Finální fázi přípravy dokončilo ŘSD v případě stavby "D7 MÚK Kněževes, přídatné pruhy", když 8. 2. 2023 uzavřelo smlouvu s vítězným uchazečem. Zhotovitelem se stala firma Strabag a.s., která stavbu zrealizuje za 115…

Pracuje se na mostech i hlavní trase

3. 2. 2023
Na stavbě nového dálničního úseku D7 u Chlumčan o délce 4,4 km zahájené ke konci února minulého roku, probíhají stavební práce po celé délce trasy. Na čem konkrétně se pracuje a jak stavba pokročila? Aktuálně na…

Výkup pozemků je u konce

18. 1. 2023
Již jen jeden vyvlastňovaný pozemek zbývá ke kompletnímu dokončení výkupů pro plánovaný úsek D7 mezi křižovatkou Slaný-západ a Kutrovicemi. U této 3350 m dlouhé stavby dálnice má ŘSD vydaná již všechna stavební…

Povolení je platné

19. 12. 2022
Stavební povolení na stavbu 6,8 km dlouhého úseku D7 mezi Kutrovicemi a Panenským Týncem nabylo právní moci. Ministerstvo dopravy ČR vydalo SP na 22 hlavních stavebních objektů 9. 11. 2022. Proti povolení nebyl…

ŘSD požádalo o povolení

7. 12. 2022
Jedním ze tří úseků budoucí D7 u Slaného je část mezi MÚK Knovíz a MÚK Slaný-západ. V případě této 6,5 km dlouhé stavby ŘSD podalo 5. 12. 2022 žádost o vydání stavebního povolení. Žádost byla podaná u stavebních…

Povolení je pravomocné

1. 12. 2022
Ministr dopravy rozhodl na konci listopadu o rozkladu společnosti A3/94 Property v.o.s., proti rozhodnutí Ministerstva dopravy, odboru infrastruktury a územního plánu, ze dne 10. 5. 2022. Tímto rozhodnutím bylo…

Běží přestavba druhého pásu

29. 11. 2022
Po přesunu provozu na nový pás D7 (koncem října) se na obchvatu Loun přemístily práce na stavbě dálnice kolem tohoto města na stávající silnici I/7, kde pracovníci stavební firmy demontovali svodidla i dopravní…

Dostavbu pruhů chce provést šest zájemců

22. 11. 2022
ŘSD obdrželo 6 nabídek na realizaci akce “D7 MÚK Kněževes, přídatné pruhy”. Termín pro podání nabídek vypršel 21. 11. 2022. Nejvýhodnější nabídku podala spol. Strabag a.s. s cenovou nabídkou 115,67 mil. Kč (bez DPH)…

Otevře se první polovina D7

26. 10. 2022
Po zcela nové komunikaci se ve čtvrtek 27. 10. 2022 poprvé projedou řidiči u Loun. Ředitelství silnic a dálnic tam otevře první polovinu šest kilometrů dlouhého úseku budované dálnice D7 na obchvatu města. Řidičům…

Chystá se nová odpočívka

21. 10. 2022
Na připravovaném úseku dálnice D7 u Slaného na Kladensku vznikne nová odpočívka, která poskytne řidičům 61 parkovacích míst. Stavba odpočívky Netovice začne po dostavbě 6,5 km dlouhého úseku D7 Knovíz - Slaný-západ,…

Nejdelší most prošel zkouškou

18. 10. 2022
Na stavbě dálnice D7 u Loun proběhly 17. 10. zatěžovací zkoušky nejdelšího mostu, při které se ověřuje jeho nosnost a pružnost. Zatěžovací zkouška probíhala ve třech fázích. Čtyři čtyřnápravové nákladní vozy o…

Úsek dostává asfalt

5. 10. 2022
Na stavbě 6 km dlouhého úseku dálnice D7 u Loun probíhá v těchto dnech např. pokládka finálních vrstev asfaltu, montáž svodidel či instalace dopravního značení. Také se provádějí zemní práce na budoucí mimoúrovňové…

Stavba tří úseků poběží současně

20. 9. 2022
Celkem 16,7 km chybí k propojení již provozovaných dálničních úseků D7. Tuto vzdálenost vyplní tři úseky, jejichž stavbu ŘSD plánuje zahájit v roce 2024 a zprovoznit v roce 2026. Ministerstvo dopravy ČR v minulých…

Nová část křižovatky je v provozu

6. 9. 2022
Na počátku září došlo ke zprovoznění nové části mimoúrovňové křižovatky u Loun. Na silnici I/7 ve směru na Prahu došlo k uzavření výjezdového ramene na Louny-západ a Most. K odbočení dočasně slouží nově postavená…

Začalo stavební řízení

1. 9. 2022
Směrem k získání stavebního povolení pokročila příprava stavby úseku D7 mezi Kutrovicemi a Panenským Týncem. Ministerstvo dopravy ČR zahájilo 26. 8. 2022 stavební řízení na hlavní stavební objekty (na celkem 22…

Zprovoznění první poloviny se blíží

28. 8. 2022
Na první polovině 6 km dlouhé stavby úseku D7 kolem Loun stále probíhá intenzivní výstavba. Zprovoznění nového pásu D7 plánuje ŘSD pro řidiče 15. října. Aktuálně je na některých úsecích položený asfalt, pracuje se…

Objekty mají povolení

18. 8. 2022
Na dva vodohospodářské objekty bylo aktuálně vydáno stavební povolení u připravované stavby dálnice D7 mezi Kutrovicemi a Panenským Týncem. Povolení vydalo Ministerstvo dopravy ČR, a to k objektům dešťové kanalizace…

Práce u Loun zdárně pokročily

19. 7. 2022
Stavba úseku dálnice D7 u Loun pokračuje podle harmonogramu. Aktuálně zde stavební firmy dokončují např. montáž eletrokabeláže, lehčené násypy, ale i aktivní zóny (včetně odvodnění ve středovém dělícím pásu). Dále…