|   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Úsek dostává asfalt

5. 10. 2022
Na stavbě 6 km dlouhého úseku dálnice D7 u Loun probíhá v těchto dnech např. pokládka finálních vrstev asfaltu, montáž svodidel či instalace dopravního značení. Také se provádějí zemní práce na budoucí mimoúrovňové křižovatce Louny – západ. Jízdní pás ve směru na Prahu plánuje ŘSD zprovoznit v říjnu.