|   Praha - Louny - Chomutov
14. 2. 2024
Odstraňování keřů, kácení stromů, skrývka zeminy a místy už také záchranný archeologický výzkum. To všechno se teď odehrává podél silnice I/7 na…
8. 2. 2024
V okolí mimoúrovňové křižovatky Aviatická na začátku dálnice D7 u Prahy začaly první viditelné přípravné práce před plánovanou přestavbou. V…

ÚSEKY DÁLNICE D7


Praha - Slaný - Louny - Chomutov

Zprovozněno
Úseky v realizaci
Předpoklad zahájení 2024
Předpoklad zahájení 2025
Předpoklad zahájení 2026
P l á n o v a n é S S Ú D S l a n ý P l á n o v a n é S S Ú D V š e h r d y 8 6 0 5 7 1 3 1 3 3 0 1 5 9 9 1 6 16 1 5 2 7 2 7 2 8 2 7 6 3 8 1 6 E
MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice (6,4 km)
(zprovozněno 12/2013)
MÚK Vysočany – MÚK Droužkovice (9,4 km)
(zprovozněno 12/2013)
MÚK Bitozeves – MÚK Vysočany (5,8 km)
(zprovozněno 11/2009)
Postoloprty – MÚK Bitozeves (3,8 km)
(zprovozněno 08/2018)
Postoloprty, zkapacitnění obchvatu (4,8 km)
(předpokl. realizace 2026 – 2029)
Louny, zkapacitnění obchvatu (6,1 km)
(zprovozněno 09/2023)
Chlumčany, zkapacitnění (4,4 km)
(zprovoznění 2024)
Sulec, obchvat (2,5 km)
(zprovozněno 11/2009)
Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu (3,5 km)
(zprovozněno 12/2021)
Kutrovice – Panenský Týnec (6,8 km)
(předpokl. realizace 2024 – 2027)
MÚK Slaný-západ – Kutrovice (3,4 km)
(předpokl. realizace 2024 – 2026)
MÚK Knovíz – MÚK Slaný-západ (6,5 km)
(předpokl. realizace 2024 – 2027)
Praha – Slaný (17,2 km)
(zprovozněno 1964 – 1989)
MÚK Středokluky, přídatné pruhy
(předpokl. realizace 2026 – 2027)
MÚK Kněževes, přídatné pruhy
(zprovoznění 2024)
MÚK Aviatická – MÚK Ruzyně, 1. etapa (1,1 km)
(předpokl. realizace 2025 – 2027)
MÚK Aviatická – MÚK Ruzyně, 2. etapa (1,4 km)
(předpokl. realizace 2026 – 2028)
Odpočívka Hrušovany L - km 68
(předpokl. realizace 2027 – 2028)
Odpočívka Smolnice (L+P) - km 41,8
(předpokl. realizace 2026 – 2026)
Odpočívka Netovice (L)
(předpokl. realizace 2026 – 2027)
Odpočívka Netovice (P)
(předpokl. realizace 2024 - 2026)
dálnice
silnice I. třídy (směrově dělené)
silnice I. třídy
silnice II. třídy
číslo dálnice
číslo silnice I. třídy
státní hranice
města (obce s rozšířenou působností)
zprovozněné úseky
úseky v realizaci
předpoklad zahájení 2024
předpoklad zahájení 2025
předpoklad zahájení 2026

Novinky

U silnice I/7 probíhá intenzivní příprava její…
14. 2. 2024
Odstraňování keřů, kácení stromů, skrývka zeminy a místy už také záchranný archeologický výzkum. To všechno se teď odehrává podél silnice I/7 na…
U křižovatky začalo kácení
8. 2. 2024
V okolí mimoúrovňové křižovatky Aviatická na začátku dálnice D7 u Prahy začaly první viditelné přípravné práce před plánovanou přestavbou. V…
Na trase D7 začal archeologický výzkum
23. 1. 2024
Na celé středočeské části budoucí dálnice D7 mezi křižovatkou MÚK Knovíz a Panenským Týncem byly zahájeny stavební práce práce přípravy území pro realizaci stavby dálnice.…
U Kněževsi běží odbedňování
15. 1. 2024
Výstavba přídatných pruhů v prostoru mimoúrovňové křižovatky u Kněževsi na dálnici D7 pokročila. Na stavbě momentálně probíhá odbedňování nosné…
Začal tendr na stavbu dalšího úseku D7
21. 12. 2023
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vypsalo výběrové řízení na stavbu 6,8 km dlouhého úseku dálnice D7 mezi Kutrovicemi a Panenským Týncem.…

ÚČEL STAVBY

základní informace
Komentáře

Dálnice D7 Praha – Chomutov je součástí výhledové sítě dálnic v České republice. Hlavní silniční tah vedoucí z Prahy na Chomutov a dále až na hranice s Německem (hraniční přechod Hora Svatého Šebestiána – Reitzenhain) umožní rychlé a hlavně kapacitní spojení českého vnitrozemí s oblastí města Chemnitz v sousedním Sasku s napojením na německou dálniční síť.

Dálnice D7 tvoří v plánech české dálniční sítě doplňkový tah, který není součástí hlavních mezinárodních koridorů, nicméně představuje významný přínos pro ekonomiku a zaměstnanost jednoho z nejchudších regionů v České republice. Spojení průmyslového Mostecka a Chomutovska s hlavním městem či rychlejší napojení na Německo a tím i západní Evropu představují výrazné stimuly zejména pro zahraniční investory. Rovinatá krajina mezi Žatcem, Louny, Mostem a Chomutovem totiž představuje ideální prostor pro umístění velkých průmyslových zón. V minulých letech byla u obce Havraň vybudována strategická průmyslová zóna Joseph, která je prostřednictvím silnice I/27 napojena na silnici I/7 v tzv. vysočanské křižovatce. Připravuje se její další rozšíření. Nové průmyslové zóny vznikly a vznikají také u Loun, Postoloprt a Chomutova.
V prostoru bývalého vojenského letiště Žatec je v těsném sousedství silnice I/7 vybudována strategická průmyslová zóna Triangle, jedna z největších v České republice. Klíčové pro provoz zdejších závodů, jejich subdodavatelů, ale i dalších potencionálních investorů, je kvalitní silniční spojení jak s Prahou, tak s Německem. Zvýšila se i osobní doprava zaměstnanců, které tamní společnosti zaměstnávají. Intenzita dopravy však s příchodem nových investorů a nárůstem počtu zaměstnanců v průmyslové zóně Triangle neustále narůstá.

Vzhledem k nárůstu automobilové dopravy, zejména kamionové, stávající silnice I/7 nevyhovuje především kapacitně svými technickými parametry a nesplňuje tak požadavky na plynulost a bezpečnost provozu a ochrany životního prostředí. 

Nevyhovující je zejména šířkové uspořádání a úrovňové křížení s ostatními komunikacemi. V této souvislosti je nutno zmínit bývalou křižovatku silnic I/7 a I/27 ve Vysočanech, které se kvůli vysokému počtu dopravních nehod s fatálními následky přezdívalo „křižovatka smrti“.

V plném čtyřpruhovém profilu je dálnice D7 v provozu v úseku Praha–Slaný, obchvaty Sulce, Panenského Týnce, Loun a úsek od MÚK Postoloprty-západ po MÚK Nové Spořice se silnicí I/13 u Chomutova. V polovičním profilu je v provozu souvislý úsek Knovíz–Lotouš-Sulec a obchvaty Chlumčan a Postoloprt.

Přestavba silnice I/7 na kapacitní dálnici D7 přinese zkrácení jízdních dob, které vedou k úspoře provozních nákladů. Očekávané zvýšení bezpečnosti silničního provozu se projeví ve snížení počtu dopravních nehod a v úsporách nákladů, spojených s nehodami. V neposlední řadě budou v rámci staveb vybudována opatření k ochraně a zlepšení životního prostředí, jako jsou protihlukové stěny a valy či mostní objekty převádějící v území definované biokoridory.

Komentáře k dálnici D7 naleznete na webu České dálnice viz odkaz

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Harmonogram byl aktualizován k 09.09.2020
Údaje, poskytnuté investorem v harmonogramu, jsou orientační a mohou se v závislosti na postupu investorské přípravy jednotlivých úseků měnit (v závislosti na míře různých komplikací ze strany úřadů, majitelů stavbou dotčených pozemků, občanských a ekologických iniciativ).  Některé procesy přípravy bývají záměrně pozdržovány opakovaným odvoláváním se ke stanoviskům a správním rozhodnutím. Čím se termín stavby blíží, tím je harmonogram přesnější.
V okamžiku existence pravomocného stavebního povolení a po výběru zhotovitele, který je vázán smluvními závazky vůči investorovi, je již možno definitivně určit termín uvedení do provozu toho konkrétního úseku. Harmonogram je zároveň vázán na poskytnutí finančních prostředků z SFDI na projekční a stavební činnost.
zobrazit vše
stavební úsekúpdeiaZPúrsppředpokládaný termín realizace
Přední Kopanina - KněževesStavba byla zprovozněna v roce 1972
Kněževes - StředoklukyStavba byla zprovozněna v roce 1973
Středokluky - Koníčkův MlýnStavba byla zprovozněna v roce 1975
MÚK Koníčkův MlýnStavba byla zprovozněna v roce 1976
Koníčkův Mlýn - BouchalkaStavba byla zprovozněna v roce 1979
Bouchalka - StehelčevesStavba byla zprovozněna v roce 1982
Stehelčeves - BrandýsekStavba byla zprovozněna v roce 1984
Brandýsek I.Stavba byla zprovozněna v roce 1984
Brandýsek II.Stavba byla zprovozněna v roce 1986
Brandýsek - KnovízStavba byla zprovozněna v roce 1987
Knovíz - Slaný, jihStavba byla zprovozněna v roce 1989
  
       
Praha – Slanýuváděno do provozu v letech 1972-1989
Panenský Týnec, zkapacitněnízprovozněno v 12/2021
Sulec, obchvat zprovozněno v 11/2009
Chlumčany, zkapacitnění11/200507/200709/201406/20202024
Louny, zkapacitněnízprovozněno v 09/2023
Postoloprty, zkapacitnění11/200509/2008202220242026-29
Postoloprty - MÚK Bítozeveszprovozněno v 08/2018
MÚK Knovíz – MÚK Slaný-západ12/200512/201506/201920232024-2027
MÚK Slaný-západ – Kutrovice12/200512/201506/201909/20222024-2026
Kutrovice – Panenský Týnec12/2005201906/201911/20222024-2027
MÚK Bítozeves - MÚK Vysočanyzprovozněno v 10/2009
MÚK Vysočanyzprovozněno v 11/2009
MÚK Vysočany - MÚK Droužkovicezprovozněno v 12/2013
MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořicezprovozněno v 12/2013
  
I/7 Chomutov – Křimovzprovozněno v 11/2007
I/7 Křimov – Hora Svatého Šebestiánazprovozněno v 10/2005
I/7 Hora Svatého Šebestiána – státní hranice09/1995N/AN/AN/AN/A

*) Všechny stavby navrhované k zahájení po roce 2020 namají plně zajištěno financování pro realiaci a výkupy. Termíny zahájení stavebních prací jsou proto pouze orientační.

Vysvětlivky
ÚPD - územně plánovací dokumentace
EIA - dokumentace hodnocení vlivu stavby na životní prostředí
ZP - schválení záměru projektu
ÚR - územní rozhodnutí (pravomocné)
SP - stavební povolení

HISTORIE A SOUČASNOST

Historie přípravy a výstavby dálnice D7
První úseky modernizované silnice první třídy I/7 byly postaveny v souvislosti s výstavbou tzv. Nového letiště v Praze-Ruzyni v průběhu 60. a 70. let minulého století.
Byl vybudován první čtyřpruhový úsek této dálnice mezi Prahou a Buštěhradem, rychlejší napojení na hlavní město tak získalo tehdy významné průmyslové město Kladno.

V osmdesátých letech minulého století pokračovala výstavba čtyřpruhu až k jižnímu okraji města Slaný. Další modernizace silnice I/7 již probíhala formou výstavby dvoupruhových obchvatů v koridoru plánované dálnice. Během devadesátých let minulého století byl dokončen i kompletní obchvat města Slaný. Na území Ústeckého kraje pak byly na silnici I/7 vybudovány v polovičním profilu budoucího čtyřpruhu obchvaty Panenského Týnce, Chlumčan, Loun a Postoloprt. Jihozápadního obchvatu se dočkalo již v sedmdesátých letech minulého století i město Chomutov.
Další pokračování modernizace silnice I/7 od Chomutova k hranicím s Německem již bylo realizováno v parametrech moderní silnice I. třídy. Vzhledem ke složitému horskému terénu a tím neúměrně vysokým nákladům na vybudování dálnice byl tento úsek realizován jako dvoupruhová silnice v kategorii S 11,5/70. V úseku mezi Chomutovem a Křimovem jako směrově dělená doplněná o stoupací pruh a pruh pro klesání, od Křimova dále pak již pouze se stoupacím pruhem. 
V roce 2009 došlo ke zprovoznění prvních úseků dálnice D7 v Ústeckém kraji v plném profilu, a to již v nové čtyřpruhové kategorii R 25,5/100. Stavbou D7 Sulec, obchvat byla odstraněna jedna z posledních výrazných bodových závad původní silnice, kterou byl průjezd středem obce Sulec.

Výstavba nového čtyřpruhu mezi Bitozevsí a Vysočany pak přispěla k eliminaci dalšího nebezpečného místa, úrovňové křižovatky u bývalé obce Vysočany – od října 2009 je již tato křižovatka významných silnic I/7 a I/27 řešena mimoúrovňově. V prosinci 2013 byl zprovozněn navazující úsek od Vysočan dále k Chomutovu, kde se napojil na přeložku hraničního úseku. V září 2016 byla zahájena výstavba dalších 3800 metrů dálnice D7 v úseku Postoloprty – MÚK Bitozeves. Ke zprovoznění tohoto úseku došlo v srpnu 2018. Trasa dálnice je vedena ve stopě stávající silnice I/7, která se stala levou polovinou dálnice. Dokončením této stavby vznikl celistvý úsek od Postoloprt až do Chomutova s celkovou délkou 26 kilometrů. K dalšímu propojení dvou částí D7 došlo v prosinci 2021, kdy byl zprovozněný úsek kolem Panenského Týnce, který se napojil na dálniční obchvat obce Sulec. Na tento obchvat zprovozněný v roce 2009 navázal koncem roku 2023 budovaný úsek D7 kolem Chlumčan. Jeho větší část byla v plném profilu otevřena 18. 12. 2023, kompletně dokončený bude úsek délky 4,4 km v roce 2024. Za ním následuje obchvat Loun, který byl zprovozněn v září 2023. Zprovoznění nového pásu (směr Praha) v podobě nově vybudované poloviny D7 na tomto úseku se uskutečnilo v říjnu 2022. Poté proběhla přestavba původní I/7 na nový pás směr Chomutov. Na zbývajících úsecích s celkovou délkou 22,9 kilometrů nyní pokračuje příprava.

Postup výstavby

Postup výstavby byl aktualizován k 01.08.2022
2014
2022
2028
dálnice
silnice I. třídy (směrově dělené)
silnice I. třídy
silnice II. třídy
číslo dálnice
číslo silnice I. třídy
státní hranice
města (obce s rozšířenou působností)
zprovozněné úseky
úseky v realizaci
předpoklad zahájení 2023

PŘÍPRAVA VÝZNAMNÝCH STAVEB DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dokument mapuje jednotlivé postupy přípravy významných staveb dopravní infrastruktury v podmínkách České republiky,
a to od prvních myšlenek až po realizaci a následné zprovoznění.