|   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Kraj zahájil územní řízení

11. 4. 2024

Dne 5. 4. 2024 zahájil Krajský úřad Ústeckého kraje (odbor územního plánování a stavebního řádu) územní řízení na 115 hlavních stavebních objektů, které tvoří stavbu dálničního obchvatu Postoloprt. Územní řízení se týká např. hlavní trasy D7, stavby mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Březno, úpravy a přeložek silnic nižších tříd, polních cest či místních komunikací. Dále jsou součástí řízení mostní objekty, kterých bude osm na dálnici, dva nad dálnicí, tři na ostatních komunikacích. U hřiště bude také podchod a vzniknou rovněž dva železniční mosty. Řízení se týká i stavby opěrných a zárubních zdí, vodohospodářských objektů, elektro objektů či protihlukových a clonících stěn. Úsek kolem Postoloprt bude měřit necelých 5 km a zahájení stavby ŘSD předpokládá v roce 2026.