|   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Je uzavřen sjezd u Loun

27. 5. 2024

Na Lounsku finišují práce na dostavbě úseku dálnice D7 kolem Chlumčan. V souvislosti s probíhajícími pracemi bylo nutné od 25. května uzavřít exit Louny-východ v pravém pásu dálnice. Uzavírka se týká pásu D7 ve směru na Chomutov v km 37,720−44,900, a to včetně nájezdové větve MÚK Louny-východ (EXIT 45) vpravo a zpevněné krajnice. Dále je uzavřen přídatný jízdní pruh v km 44,825−44,520 vlevo vč. výjezdové větve MÚK Louny (EXIT 45) vlevo. Jedná se o 3 etapu prací, která skončí 24. 6. 2024. Provoz je veden v režimu 1+1/0 a po objízdné trase, která je stanovena takto. Za uzavřenou výjezdovou větev MÚK Louny-východ (EXIT 45) vlevo (směr Louny): MÚK Louny-západ (EXIT 59) – silnice I/28 – silnice II/246 a dále dle místní úpravy provozu. Za uzavřenou nájezdovou větev MÚK Louny-východ (EXIT 45) vpravo: Silnice III/2469 (Louny) – silnice II/246 (Louny) – silnice I/28 – MÚK Louny-západ (EXIT 49).