|   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Nová část křižovatky je v provozu

6. 9. 2022
Na počátku září došlo ke zprovoznění nové části mimoúrovňové křižovatky u Loun. Na silnici I/7 ve směru na Prahu došlo k uzavření výjezdového ramene na Louny-západ a Most. K odbočení dočasně slouží nově postavená nájezdová větev budoucí mimoúrovňové křižovatky Louny-západ, na níž je nyní veden obousměrný provoz. Starý nájezd je v rámci stavby dálničního úseku nyní uzavřen a v následujících dnech bude vyfrézován. MÚK je součástí stavby rozšíření stávající I/7 na D7. K převedení provozu na nově vybudovanou polovinu dálnice má dojít v říjnu tohoto roku.