|   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

U křižovatky proběhne průzkum

7. 3. 2024

Blížící se přestavbu mimoúrovňové křižovatky Aviatická (1. etapa) již avizují přípravné práce v podobě kácení dřevin. Chystají se ale i další postupné kroky před zahájením realizace, s níž ŘSD momentálně počítá v roce 2025. ŘSD aktuálně zahájilo výběrové řízení na provedení zemních prací pro záchranný archeologický výzkum (ZAV). Jednotlivé zemní práce budou vzájemně koordinovány se zpracovatelem záchranného archeologického výzkumu. Předpokládaná cena zakázky na zemní práce činí 22 353 845 Kč (bez DPH) a nabídky lze podávat do 10. dubna. Nelze ovšem vyloučit prodloužení této lhůty. Práce by pak mohly začít v průběhu 2. čtvrtletí 2024.