|   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Pruhy mají stavitele

14. 2. 2023
Finální fázi přípravy dokončilo ŘSD v případě stavby "D7 MÚK Kněževes, přídatné pruhy", když 8. 2. 2023 uzavřelo smlouvu s vítězným uchazečem. Zhotovitelem se stala firma Strabag a.s., která stavbu zrealizuje za 115 672 716 Kč (bez DPH). ŘSD vybíralo ze šesti nabídek. Doba realizace bude dle smlouvy 280 dní, což znamená, že by stavba měla být hotová do konce letošního roku. Délka úpravy dálnice D7 bude činit celkem 555 m (295 m u připojovacího pruhu a 260 m u odbočovacího pruhu). Součástí rozšíření jsou i přeložky inženýrských sítí. Vozovka bude v místě přídatných pruhů rozšířena na 11,5 m, tak aby bylo umožněno vedení dopravy v režimu 2+2 na jednom jízdním pásu. Doplnění přídatných pruhů je zkoordinováno s budoucím rozšířením D7 na kategorii D33,5/130 a přeložkou silnice II/240. V návaznosti na budoucí zkapacitnění D7 bude zemní těleso rozšířeno na definitivní výhledový stav. Mimoúrovňová křižovatka Kněževes je součástí dálnice D7 spojující Prahu se Slaným (výhledově s Chomutovem). MÚK leží mezi obcemi Kněževes a Tuchoměřice, které jsou spojeny silnicí III/2405.
Změny v mapce: doplnění odpočívek, u stavby MÚK Kněževes, přídatné pruhy nutno v popisku změnit termín zahájení a zprovoznění na 2023 (nyní 2023-2025). Modrá barva popisku zůstane stejná.