|   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

U Chlumčan vzniká hluboký zářez

9. 5. 2023
Na stavbě “D7 Chlumčany, zkapacitnění” bylo z hlavního zářezu vytěženo a navozeno do násypu více než 615 tisíc m3 zeminy. Aktuálně v zářezu probíhá těžba ve spodních etážích, kde se nacházejí horniny pevnosti třídy III, tedy ty nejtvrdší. Těžba probíhá za pomoci 35tunových pásových rypadel vybavených lopaty se zuby na skalní masiv. Na rozrušení horniny se používá hydraulické kladivo osazené na 30tunovém pásovém rypadle. Hloubka zářezu v nejnižším místě přesahuje 17 metrů. 
Na začátku úseku stavby ve směru od Prahy na Louny probíhá pokládka konstrukčních vrstev, dále se např. pracuje na zásypech přechodových oblastí mostu přes silnici do Smolnice, provádí se obslužné komunikace, pracuje se na středové kanalizaci a uličních vpustí, ale i na osazování dešťových usazovacích nádrží.
Řidiči kolem stavby projedou obousměrně po stávající silnici I/7 se zvýšenou opatrností u dopravně značených výjezdů vozidel ze stavby.
Nový dálniční úsek o délce 4,5 km plánuje ŘSD zprovoznit na konci tohoto roku. Přibližně 3 km hlavní trasy ve směru od Prahy na Chomutov bude provoz veden ve dvou jízdních pásech se sníženou rychlostí a od mostu přes Smolnický potok bude provoz sveden do jednoho jízdního pásu v režimu 1+1.