|   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Přestavba je dočasně přerušena

4. 12. 2023

Výstavba přídatných pruhů v prostoru mimoúrovňové křižovatky na dálnici D7 u Kněževsi byla dočasně přerušena. Důvodem jsou zhoršené klimatické podmínky, za kterých není možné některé stavební operace provádět. Dalším krokem, který má ŘSD v plánu, jakmile to počasí dovolí, je betonáž mostovky. Na celkové rekonstrukci mimoúrovňové křižovatky se pracuje už od března. Jejím cílem je především zajištění větší bezpečnosti silničního provozu. Místem prací se jezdí s omezením, sníženou rychlostí na 80 km/h maximálně a v režimu 2+2 zúžené pruhy. Uzavřen je také EXIT 3 vpravo. Dokončení stavby a její uvedení do provozu ŘSD předpokládá do konce února 2024. Dosud byly větve křižovatky zakončeny značkou „Stop, dej přednost v jízdě“ bez přídatných pruhů. Odbočení z dálnice D7 bylo bez odbočovacích pruhů. Konkrétním účelem této stavební akce je tedy přestavba připojovacího a od­bočovacího pruhu na mimoúrovňové křižovatce Kněževes a vybudování takzvaných přídatných pruhů, které budou splňovat platné normy. Rozšířením mimoúrovňové křižovatky Kněževes (EXIT3) o přídatné pruhy je dotčena část dálnice D7 v délce 295 m (v případě připojovací­ho pruhu) a 260 m (v případě odbočovacího pruhu). Součástí úprav jsou i přeložky inženýrských sítí. Vozovka bude v místě přídatných pruhů rozšířena na 11,5 m tak, aby bylo umožněno vedení dopra­vy v režimu 2+2 na jednom jízdním pásu, například v případě oprav.