|   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Stavba získává povolení

28. 4. 2023
Již čtyři pravomocná stavební povolení má ŘSD vydané pro plánovanou stavbu D7 MÚK Aviatická – MÚK Ruzyně, 1. etapa. Její zahájení se předpokládá v roce 2024. Předpoklad získání dvou zbývajících SP je do konce roku 2023. SP na hlavní trasu vydané Ministerstvem dopravy ČR má ŘSD od května 2022. Zároveň probíhá majetkoprávní činnost a práce na zadávací dokumentaci stavby. Na konci března 2023 byla  také zahájena soutěž na kácení dřevin pro stavbu.