|   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Další úsek získal povolení

6. 10. 2023

Necelých 6,5 km bude měřit úsek D7 mezi MÚK Knovíz a MÚK Slaný-západ. ŘSD postoupilo v přípravě do jedné z posledních fází, když od Ministerstva dopravy ČR získalo 5. 10. 2023 stavební povolení na 34 hlavních stavebních objektů. Mezi ně patři jak samotná trasa dálnice, tak i např. dvě mimoúrovňové křižovatky, nové dálniční mosty, objekty dešťové kanalizace či protihlukové stěny, kterých vznikne šest v celkové délce 3209 m. Ještě letos by mělo ŘSD vypsat výběrové řízení na zhotovitele stavby. Její zahájení se aktuálně předpokládá v roce 2025.