|   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Křižovatka je zprovozněná

2. 4. 2024

Na konci března uvedlo ŘSD do plného provozu zrekonstruovanou mimoúrovňovou křižovatku na 3. km dálnice D7 u Kněževsi. Kvůli větší bezpečnosti a plynulosti silničního provozu byla doplněna o přídatné pruhy. Práce na přestavbě mimoúrovňové křižovatky u Kněževsi vrcholili koncem měsíce instalací svodidel a obnovou vodorovného dopravního značení. Akci zahájilo ŘSD v březnu 2023 a s menší zimní přestávkou trvala jeden rok. Během této doby došlo i na rekonstrukci a rozšíření mostu. Na něj stavební firma spotřebovala na 500 kubíků betonu, na rekonstruovanou vozovku v místě křižovatky pak přes 400 tun asfaltové směsi. Práce zahrnovaly i rekonstrukci systému odvodnění a zejména pak vybudování přídatných pruhů. 
Původně byly větve křižovatky zakončeny značkou „Stop, dej přednost v jízdě“ bez přídatných pruhů a sjezd z dálnice D7 byl bez odbočovacích pruhů. Hlavním smyslem akce byla tedy přestavba připojovacího a od¬bočovacího pruhu v délce 295 a 260 metrů. Vozovka byla v místě přídatných pruhů rozšířena na 11,5 m tak, aby bylo umožněno vedení dopra¬vy v režimu 2+2 na jednom jízdním pásu, například v případě oprav. 
Podle posledního sčítání dopravy tudy projede denně až 35 tisíc vozidel, z toho přibližně jednu pětinu tvoří nákladní auta a kamiony. Nové úpravy mimoúrovňové křižovatky tedy napomohou nejen plynulosti, ale především bezpečnosti dopravy. Zhotovitelem akce byla společnost STRABAG a.s., která dílo vybudovala za 112,00 mil. KČ (bez DPH).