|   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Přestavba křižovatky finišuje

15. 3. 2024

V těchto dnech míří pomalu ke konci přestavba mimoúrovňové křižovatky na 3. kilometru dálnice D7 u Kněževsi, kde se mimo jiné budují přídatné pruhy. Na místě už se pokládají finální asfaltové vrstvy. Uvést stavbu do plného provozu chce ŘSD už za pár týdnů. Více než 400 tun asfaltové směsi bude celkem využito na nových přídatných pruzích křižovatky i na vozovce dálnice, kterou přenáší rekonstruovaný most. Na jeho celkovou opravu bylo použito cca 500 kubíků betonu. Dále se dokončuje nový, komplexní systém odvodnění a dokončovány jsou zemní práce v těsném sousedství křižovatky. V následujících dnech bude docházet k odbedňování říms rekonstruovaného mostu, montáži svodidel, dokončovány budou krajnice a nakonec dojde i na dopravní značení. Na rekonstrukci mimoúrovňové křižovatky pracuje stavební firma od března loňského roku. Cílem je především zajištění větší bezpečnosti, ale také plynulosti silničního provozu. Podle posledního sčítání dopravy projede po dálnici těmito místy denně až 35 tisíc vozidel, z toho přibližně jednu pětinu tvoří nákladní doprava a kamiony. Původně byly větve křižovatky zakončeny značkou „Stop, dej přednost v jízdě“ bez přídatných pruhů a sjezd z dálnice D7 byl bez odbočovacích pruhů. Hlavním smyslem akce je tedy přestavba připojovacího a od­bočovacího pruhu na mimoúrovňové křižovatce Kněževes a vybudování takzvaných přídatných pruhů, které budou splňovat platné normy. Rozšířením mimoúrovňové křižovatky o přídatné pruhy je řešena část dálnice D7 v délce 295 m (v případě připojovací­ho pruhu) a 260 m (v případě odbočovacího pruhu). Součástí úprav jsou i přeložky inženýrských sítí. Vozovka je v místě přídatných pruhů rozšiřována na 11,5 m tak, aby bylo umožněno vedení dopra­vy v režimu 2+2 na jednom jízdním pásu, například v případě oprav. Místem prací, mezi 2. – 3. km, se nadále jezdí s omezením, sníženou rychlostí na 80 km/h maximálně a v režimu 2+2 zúžené pruhy s tím, že ve směru na Prahu je doprava převedena do protisměru. EXIT 3 směr Praha zůstává uzavřen. Zhotovitelem je společnost STRABAG a.s., která dílo buduje za 112,00 mil. korun bez DPH. Uvedení stavby do plného provozu plánuje ŘSD během velikonočního víkendu.