|   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

U Loun probíhají sanační práce

9. 6. 2023
Na stavbě „D7 Louny, zkapacitnění obchvatu“ aktuálně probíhají sanační práce na 70 % celkové délky trasy. Na základě provedených zkoušek a jejich vyhodnocení je na daný úsek zvolena vhodná technologie, tak aby rekonstrukce odpovídala současným technickým předpisům a normám. Zprovoznění dálničního úseku plánuje ŘSD na konci září.
Proti původnímu průzkumu, který předcházel projektovým pracím, se v průběhu stavebních prací zjistilo, že předpokládaná únosnost původní komunikace neodpovídá požadovaným technickým předpisům a normám. Komunikaci je třeba sanovat na výrazně větších plochách, než předpokládal projekt. Harmonogram byl proto změněn a z tohoto důvodu lze očekávat změny v oblasti nákladovosti a konečného termínu zprovoznění, který je nyní plánován na konec září.
Odkrytím asfaltových vrstev a změření únosnosti dílčích úseků v rámci celé trasy o délce 6,1 km se na nich nyní realizují sanační práce. Odkrývání úseků probíhalo postupně v délce 300 až 500 metrech. Poté na nich byly provedeny zkoušky a na základě jejich vyhodnocení jsme zvolili vhodnou technologii tak, aby to byla i ekonomicky přijatelná. Původně měla být přibližně na 70 % délky provedena obnova asfaltového souvrství v hloubce 25 cm. Po zkouškách se zjistilo, že sanaci je třeba provést přibližně na 70 % délky trasy a přibližně z toho na jedné čtvrtině proběhne sanace pod konstrukční vrstvou v hloubce 120 až 150 cm. V místě stavby se nacházejí tři tektonické linie neboli rozhraní různého geologického prostředí, kde se musí provést vyztužení geomřížemi, což je technologicky a časově náročnější.
Cena stavby dle smlouvy činí 773 mil. Kč bez DPH, která bude po změnách během výstavby upřesněna. Řidiči místem projedou obousměrně po jízdním pásu ve směru na Prahu v režimu 1+1 s rychlostí 80 km/h.