|   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Začal tendr na stavitele

23. 11. 2023

ŘSD opět pokročilo s přípravou dalšího úseku D7. Na části mezi MÚK Slaný - západ - Kutrovice zahájilo výběrové řízení na zhotovitele této akce. Předpokládaná hodnota zakázky je 828,4 mil. Kč (bez DPH). Na stavbu středního úseku D7 ve Středočeském kraji délky 3,3 km je vydáno stavební povolení v právní moci. Zároveň se dokončuje majetkoprávní příprava a probíhá archeologický výzkum. Nyní je silnice I/7 v předmětném úseku vedena po dvoupruhové komunikaci, která tvoří polovinu budoucí čtyřpruhové komunikace. Průběh trasy jak směrově, tak i výškově (včetně mostních objektů) je tímto pevně dán, pouze v místě obchvatu obce Lotouš a osady Písek bude komunikace vedena v nové trase – obchvatem podél severovýchodního okraje obce.