|   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Práce u Kněževsi se prodlouží

13. 7. 2023
Na základě žádosti stavební firmy povolilo Ministerstvo dopravy prodloužení dopravního omezení, které je zavedeno v souvislosti s akcí „D7 MÚK Kněževes, přídatné
pruhy. Dochází k prodloužení II. fáze, která má nově skončit 6. srpna. Původně měly být práce v této fázi realizace hotové do 15. července. Částečná uzavírka se týká části levého jízdního pruhu, pravého jízdního pruhu a zpevněné krajnice, resp. přídatného jízdního pruh v km 2,118–2,973 vpravo vč. nájezdové a výjezdové větve MÚK Kněževes (EXIT 3) vpravo. Důvodem jsou stavební práce na pravém mostu, výkopy a zemní práce. Provoz tedy bude i nadále bude veden v režimu 2+1/1 a po objízdné trase stanovené takto:
a) za uzavřenou nájezdovou větev MÚK Kněževes (EXIT 3) vpravo – silnice III/2405 – MÚK Kněževes (EXIT 3) – dálnice D7 (směr Praha) – silnice I/7 (ul. Lipská, směr Praha) – MÚK Letiště (EXIT 2 vč. místní komunikace ul. Aviatická) – silnice I/7 (ul. Lipská) – dálnice D7 (směr Chomutov).
b) za uzavřenou výjezdovou větev MÚK Kněževes (EXIT 3) vpravo – dálnice D7 (směr Chomutov) – MÚK Středokluky (EXIT 5 vč. sil. III/0078 a sil. III/0077) – dálnice D7 (směr Praha) – MÚK Kněževes (EXIT 3) a dále dle místní úpravy provozu.