|   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Je hotová další mostovka

1. 6. 2023
Na stavbě úseku dálnice D7 u Chlumčan proběhla na úplném konci května betonáž mostovky levého jízdního pásu na mostě přes silnici III. třídy (III/22941) vedoucí do Cítolib a Blšan, na kterou se spotřebovalo celkem 370 m3 betonu. Mostní objekt tvoří přímo pojížděný jednopolový železobetonový rám o rozpětí 16,60 m a s kolmým uspořádáním opěr, na které navazují krátká rovnoběžná křídla. Na křídla jsou napojeny na jedné straně objektu šikmé opěrné zdi z gabionů na lícní straně z poplastovaných mříží. Těleso dálnice D7 vede v místě mostu v násypu. Niveleta silnice se v daném místě nachází cca 7,7 m nad stávajícím terénem. Na základě výsledků inženýrsko-geologického průzkumu je nová konstrukce mostu založena hlubině na velkoprůměrových pilotách vetknutých do mírně zvětralého až navětralého skalního podloží.