|   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Začala přestavba křižovatky

27. 3. 2023
Stavební firma Strabag začala ve druhé polovině března s přestavbou mimoúrovňové křižovatky Kněževes na dálnici D7. Během letošního roku tak dojde k postupnému rozšíření nájezdů a připojovacích pruhů na D7. Než bude dálnice v místě rozšířena, musí se zbourat původní mosty, které půjdou postupně dolů. Následně vzniknou dva samostatné, souběžné plnohodnotné mosty, které už budou mít kapacitu tři jízdní pruhy pro každý směr.
Řidiči budou i nadále jezdit v obou jízdních pruzích, ovšem s omezením rychlosti na 80 km/h. Na cca čtyři měsíce se od 3. 4. zavře pravá strana křižovatky (sjezd směrem od Prahy a nájezd směrem na Slaný). Během této doby se bude stavět rozšíření pravého mostu. Následně se na další čtyři měsíce uzavře druhá půlka MÚK a zbourá se most směrem do Prahy. Rozšířený dálniční most bude připraven na zmíněné budoucí zkapacitnění dálnice D7 na šestipruhové uspořádání. Součástí úprav bude i nové odvodnění dálnice.
Přestavba křižovatky má za cíl zvýšení její bezpečnost. V původní podobě křižovatka nesplňovala parametry pro dálnici, jelikož jí chyběly odbočovací a připojovací pruhy odpovídající platným normám. Úsek D7 u Kněževsi v km 3 byl postaven již v 70. letech minulého století. Přestavba MÚK vyjde ŘSD na necelých 116 milionů Kč (bez DPH) a hotovo má být do Vánoc.
Jak budou práce na přestavbě probíhat je k vidění zde: