|   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Trasa dostává asfalt

7. 8. 2023
Na stavbě dálničního obchvatu Loun o délce 6,1 km aktuálně probíhají práce po celé délce trasy. V těchto dnech se pracuje například na pokládce mechanicky zpevněného kameniva, štěrkodrti, pokládce asfaltových vrstev a provedení konstrukčních vrstev komunikace. Na trase se nacházejí čtyři mostní objekty, na nichž nyní probíhají izolační nátěry, vázání výztuže říms na vnějších křídlech, bednění vnitřních říms a začišťování spodní stavby. Na stavbě se z mechanizace nyní pohybují například autogrejdry, smykové nakladače, válce, finišery i otočné kolové bagry a traktobagry. Zprovoznění podle harmonogramu prací stavby předpokládá ŘSD v září 2023.