|   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Objekty mají povolení

18. 8. 2022
Na dva vodohospodářské objekty bylo aktuálně vydáno stavební povolení u připravované stavby dálnice D7 mezi Kutrovicemi a Panenským Týncem. Povolení vydalo Ministerstvo dopravy ČR, a to k objektům dešťové kanalizace hlavní trasy km 27,700 - 28,400 a také na dešťovou usazovací nádrž č. 9 včetně odpadu v km 28,240 vlevo. Objekty zajistí bezpečné odvedení srážkových vod z hlavní komunikace novostavby D7.