|   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

ŘSD požádalo o povolení

7. 12. 2022
Jedním ze tří úseků budoucí D7 u Slaného je část mezi MÚK Knovíz a MÚK Slaný-západ. V případě této 6,5 km dlouhé stavby ŘSD podalo 5. 12. 2022 žádost o vydání stavebního povolení. Žádost byla podaná u stavebních úřadů Ministerstva dopravy a Městského úřadu Slaný (odbor dopravy a odbor životního prostředí, který vede vodoprávní řízení).