|   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Úsek chce stavět 5 firem

18. 6. 2024

o finální fáze se posunula příprava stavby úseku D7 mezi Kutrovicemi a Panenským Týncem ve Středočeském kraji. Po vypršení termínu pro podání nabídek dnes ŘSD obdrželo 5 nabídek na realizaci stavby. Nejvýhodnější nabídku podalo sdružení firem MI Roads, COLAS CZ, Doprastav a Duna Aszfalt za nabídkovou cenu 1 319,4 mil. Kč (bez DPH), což činí 68,9% z předpokladu. Na stavbu délky 6,7 km je vydáno stavební povolení v právní moci. V trase budoucí dálnice je dokončeno kácení a probíhá záchranný archeologický výzkum včetně zemních prací.