|   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Začalo stavební řízení

1. 9. 2022
Směrem k získání stavebního povolení pokročila příprava stavby úseku D7 mezi Kutrovicemi a Panenským Týncem. Ministerstvo dopravy ČR zahájilo 26. 8. 2022 stavební řízení na hlavní stavební objekty (na celkem 22 stavebních objektů). Kromě hlavní trasy D7 v délce 6760 m se řízení týká např. stavby MÚK Hořešovice, úpravy stávající silnice I/7 v úseku Kutrovice - hranice Středočeského kraje, stavby či rekonstrukce mostů na D7, objektů dešťové kanalizace, dešťových usazovacích nádrží či dvojice protihlukových stěn. Předpoklad vydání stavebního povolení je ještě v tomto roce. Stavba dálnice by pak měla být zahájena v roce 2023.