|   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Dostavbu pruhů chce provést šest zájemců

22. 11. 2022
ŘSD obdrželo 6 nabídek na realizaci akce “D7 MÚK Kněževes, přídatné pruhy”. Termín pro podání nabídek vypršel 21. 11. 2022. Nejvýhodnější nabídku podala spol. Strabag a.s. s cenovou nabídkou 115,67 mil. Kč (bez DPH), což činí 103% předpokladu. Další nabídky se pohybovaly od 132 do 149 milionů Kč (bez DPH). Hodnotící komise nyní prověřuje reference a cenové nabídky jednotlivých účastníků výběrového řízení. Stavba, která výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti na D7, má stavební povolení v právní moci. Se zahájením stavby se počítá v roce 2023.