|   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Povolení je pravomocné

1. 12. 2022
Ministr dopravy rozhodl na konci listopadu o rozkladu společnosti A3/94 Property v.o.s., proti rozhodnutí Ministerstva dopravy, odboru infrastruktury a územního plánu, ze dne 10. 5. 2022. Tímto rozhodnutím bylo vydáno stavební povolení pro stavbu "D7 MÚK Aviatická", a to v rozsahu devíti stavebních objektů. Ministr podaný rozklad zamítl, čímž vydané SP nabylo právní moci. Proti tomuto rozhodnutí již nelze ze zákona podat další rozklad. Bližší podrobnosti lze nelézt v rozhodnutí zde: