|   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Začala soutěž na průzkum

25. 9. 2023
Ředitelství silnic a dálnic pokračuje v přípravě přestavby mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Aviatická, která se nachází u ruzyňského letiště v Praze. Nejnověji vypsalo veřejnou zakázku na zpracování záchranného archeologického výzkumu (ZAV)pro I. etapu úpravy MÚK. Předpokládaná cena archeologického průzkumu je 14,89 mil. Kč (bez DPH). Zakázka zahrnuje terénní práce (prozkoumání archeologických terénů), zpracování a vyhodnocení ZAV do úrovně nálezové zprávy a provedení potřebných analýz. Tendr na zhotovitele bude vypsán v roce 2024, kdy má začít i samotná stavba.