|   Praha - Louny - Chomutov
3. 2. 2023
Na stavbě nového dálničního úseku D7 u Chlumčan o délce 4,4 km zahájené ke konci února minulého roku, probíhají stavební práce po celé délce…
18. 1. 2023
Již jen jeden vyvlastňovaný pozemek zbývá ke kompletnímu dokončení výkupů pro plánovaný úsek D7 mezi křižovatkou Slaný-západ a Kutrovicemi. U…

ÚSEKY DÁLNICE D7


Praha - Slaný - Louny - Chomutov

Zprovozněno
Úseky v realizaci
Předpoklad zahájení 2026
Předpoklad zahájení 2024
Předpoklad zahájení 2025
Předpoklad zahájení 2027
Předpoklad zahájení 2029
Plánované SSÚD Slaný Plánované SSÚD Všehrdy 860576113133015991616152727282763816 M 1 Přední KopaninaE2 LetištěE3 KněževesE5 StředoklukyE7 BuštěhradE9 BouchalkaE18 KnovízEKvícESlaný-západEHořešoviceEPanenský TýnecELouny-východELouny-západEBřeznoE56 PostoloprtyE60 BitozevesE66 ŽiželiceE70 LažanyE75 DroužkoviceE78 SpořiceE82 Chomutov
MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice (6,4 km)
(zprovozněno 12/2013)
MÚK Vysočany – MÚK Droužkovice (9,5 km)
(zprovozněno 12/2013)
MÚK Bitozeves – MÚK Vysočany (5,8 km)
(zprovozněno 11/2009)
Postoloprty – MÚK Bitozeves (3,8 km)
(zprovozněno 08/2018)
Postoloprty, zkapacitnění obchvatu (4,8 km)
(předpokl. realizace 2025 – 2028)
Louny, zkapacitnění obchvatu (6,1 km)
(zprovoznění 2023)
Chlumčany, zkapacitnění (4,4 km)
(zprovoznění 2024)
Sulec, obchvat (2,5 km)
(zprovozněno 11/2009)
Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu (3,5 km)
(zprovozněno 12/2021)
Kutrovice – Panenský Týnec (6,8 km)
(předpokl. realizace 2024 – 2025)
MÚK Slaný-západ – Kutrovice (3,4 km)
(předpokl. realizace 2024 – 2025)
MÚK Knovíz – MÚK Slaný-západ (6,5 km)
(předpokl. realizace 2024 – 2025)
Praha – Slaný (17,2 km)
(zprovozněno 1964 – 1989)
MÚK Středokluky, přídatné pruhy
(předpokl. realizace 2025 – 2026)
MÚK Kněževes, přídatné pruhy
(předpokl. realizace 2023 – 2025)
MÚK Aviatická – MÚK Ruzyně, 1. etapa (1,1 km)
(předpokl. realizace 2024 – 2026)
MÚK Aviatická – MÚK Ruzyně, 2. etapa (1,4 km)
(předpokl. realizace 2026 – 2028)
Odpočívka Hrušovany (L)
(předpokl. realizace 2026 – 2027)
Odpočívka Smolnice (L+P)
(předpokl. realizace 2025 – 2025)
Odpočívka Netovice (L)
(předpokl. realizace 2026 – 2027)
dálnice
silnice I. třídy (směrově dělené)
silnice I. třídy
silnice II. třídy
číslo dálnice
číslo silnice I. třídy
státní hranice
města (obce s rozšířenou působností)
zprovozněné úseky
úseky v realizaci
předpoklad zahájení 2023
předpoklad zahájení 2024
předpoklad zahájení 2025
předpoklad zahájení 2026

Novinky

Pracuje se na mostech i hlavní trase
3. 2. 2023
Na stavbě nového dálničního úseku D7 u Chlumčan o délce 4,4 km zahájené ke konci února minulého roku, probíhají stavební práce po celé délce…
Výkup pozemků je u konce
18. 1. 2023
Již jen jeden vyvlastňovaný pozemek zbývá ke kompletnímu dokončení výkupů pro plánovaný úsek D7 mezi křižovatkou Slaný-západ a Kutrovicemi. U…
Povolení je platné
19. 12. 2022
Stavební povolení na stavbu 6,8 km dlouhého úseku D7 mezi Kutrovicemi a Panenským Týncem nabylo právní moci. Ministerstvo dopravy ČR vydalo SP na…
ŘSD požádalo o povolení
7. 12. 2022
Jedním ze tří úseků budoucí D7 u Slaného je část mezi MÚK Knovíz a MÚK Slaný-západ. V případě této 6,5 km dlouhé stavby ŘSD podalo 5. 12. 2022…
Povolení je pravomocné
1. 12. 2022
Ministr dopravy rozhodl na konci listopadu o rozkladu společnosti A3/94 Property v.o.s., proti rozhodnutí Ministerstva dopravy, odboru…

ÚČEL STAVBY

základní informace
Komentáře
Dálnice D7 Praha – Chomutov je součástí výhledové sítě dálnic v České republice. Hlavní silniční tah vedoucí z Prahy na Chomutov a dále až na hranice s Německem (hraniční přechod Hora Svatého Šebestiána – Reitzenhain) umožní rychlé a hlavně kapacitní spojení českého vnitrozemí s oblastí města Chemnitz v sousedním Sasku s napojením na německou dálniční síť.
Dálnice D7 tvoří v plánech české dálniční sítě doplňkový tah, který není součástí hlavních mezinárodních koridorů, nicméně představuje významný přínos pro ekonomiku a zaměstnanost jednoho z nejchudších regionů v České republice. Spojení průmyslového Mostecka a Chomutovska s hlavním městem či rychlejší napojení na Německo a tím i západní Evropu představují výrazné stimuly zejména pro zahraniční investory. Rovinatá krajina mezi Žatcem, Louny, Mostem a Chomutovem totiž představuje ideální prostor pro umístění velkých průmyslových zón. V minulých letech byla u obce Havraň vybudována strategická průmyslová zóna Joseph, která je prostřednictvím silnice I/27 napojena na silnici I/7 v tzv. vysočanské křižovatce. Připravuje se její další rozšíření. Nové průmyslové zóny vznikly a vznikají také u Loun, Postoloprt a Chomutova.
V prostoru bývalého vojenského letiště Žatec je v těsném sousedství silnice I/7 vybudována strategická průmyslová zóna Triangle, jedna z největších v České republice. Klíčové pro provoz zdejších závodů, jejich subdodavatelů, ale i dalších potencionálních investorů, je kvalitní silniční spojení jak s Prahou, tak s Německem. Zvýšila se i osobní doprava zaměstnanců, které tamní společnosti zaměstnávají. Intenzita dopravy však s příchodem nových investorů a nárůstem počtu zaměstnanců v průmyslové zóně Triangle neustále narůstá.

Vzhledem k nárůstu automobilové dopravy, zejména kamionové, stávající silnice I/7 nevyhovuje především kapacitně svými technickými parametry a nesplňuje tak požadavky na plynulost a bezpečnost provozu a ochrany životního prostředí. 
Nevyhovující je zejména šířkové uspořádání a úrovňové křížení s ostatními komunikacemi. V této souvislosti je nutno zmínit bývalou křižovatku silnic I/7 a I/27 ve Vysočanech, které se kvůli vysokému počtu dopravních nehod s fatálními následky přezdívalo „křižovatka smrti“.

Stávající dvoupruhová silnice I/7 se proto postupně přestavuje na čtyřpruhové uspořádání jako dálnice v kategorii R 25,5/100. Současně se budují obchvaty obcí a měst. V plném čtyřpruhovém profilu je dálnice D7 v provozu úsek Praha–Slaný, obchvaty Sulce a Panenského Týnce a úsek od MÚK Postoloprty-západ po MÚK Nové Spořice se silnicí I/13 u Chomutova. V polovičním profilu jsou v provozu souvislé úseky Knovíz–Lotouš, Lotouš–Sulec a Chlumčany–Postoloprty. Na silnici I/7 je v provozu kompletně přestavěný úsek Chomutov – Křimov –  Hora Svatého Šebestiána v silniční kategorii S 11,5/60. Dle závěrů technicko-ekonomické studie z června 2014 bude zbývající úsek Slaný – MÚK Postoloprty-západ realizován v kategorii R 25,5/100.

Přestavba silnice I/7 na kapacitní dálnici D7 přinese zkrácení jízdních dob, které vedou k úspoře provozních nákladů. Očekávané zvýšení bezpečnosti silničního provozu se projeví ve snížení počtu dopravních nehod a v úsporách nákladů, spojených s nehodami. V neposlední řadě budou v rámci staveb vybudována opatření k ochraně a zlepšení životního prostředí, jako jsou protihlukové stěny a valy či mostní objekty převádějící v území definované biokoridory.
Komentáře k dálnici D7 naleznete na webu České dálnice viz odkaz

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Harmonogram byl aktualizován k 09.09.2020
Údaje, poskytnuté investorem v harmonogramu, jsou orientační a mohou se v závislosti na postupu investorské přípravy jednotlivých úseků měnit (v závislosti na míře různých komplikací ze strany úřadů, majitelů stavbou dotčených pozemků, občanských a ekologických iniciativ).  Některé procesy přípravy bývají záměrně pozdržovány opakovaným odvoláváním se ke stanoviskům a správním rozhodnutím. Čím se termín stavby blíží, tím je harmonogram přesnější.
V okamžiku existence pravomocného stavebního povolení a po výběru zhotovitele, který je vázán smluvními závazky vůči investorovi, je již možno definitivně určit termín uvedení do provozu toho konkrétního úseku. Harmonogram je zároveň vázán na poskytnutí finančních prostředků z SFDI na projekční a stavební činnost.
zobrazit vše
stavební úsek úpd eia ZP úr sp předpokládaný termín realizace
Přední Kopanina - Kněževes Stavba byla zprovozněna v roce 1972
Kněževes - Středokluky Stavba byla zprovozněna v roce 1973
Středokluky - Koníčkův Mlýn Stavba byla zprovozněna v roce 1975
MÚK Koníčkův Mlýn Stavba byla zprovozněna v roce 1976
Koníčkův Mlýn - Bouchalka Stavba byla zprovozněna v roce 1979
Bouchalka - Stehelčeves Stavba byla zprovozněna v roce 1982
Stehelčeves - Brandýsek Stavba byla zprovozněna v roce 1984
Brandýsek I. Stavba byla zprovozněna v roce 1984
Brandýsek II. Stavba byla zprovozněna v roce 1986
Brandýsek - Knovíz Stavba byla zprovozněna v roce 1987
Knovíz - Slaný, jih Stavba byla zprovozněna v roce 1989
   
             
Praha – Slaný uváděno do provozu v letech 1972-1989
Panenský Týnec, zkapacitnění zprovozněno v 12/2021
Sulec, obchvat  zprovozněno v 11/2009
Chlumčany, zkapacitnění      11/2005 07/2007 09/2014 06/2020 2022-24
Louny, zkapacitnění      11/2017 02/2003 11/1995 10/2019 2020-23
Postoloprty, zkapacitnění    11/2005 09/2008 2022 2024 2025-28
Postoloprty - MÚK Bítozeves zprovozněno v 08/2018
MÚK Knovíz – MÚK Slaný-západ     12/2005 12/2015 06/2019 2023 2024-2025
MÚK Slaný-západ – Kutrovice     12/2005 12/2015 06/2019 09/2022 2024-2025
Kutrovice – Panenský Týnec 12/2005 2019 06/2019 11/2022 2024-2025
MÚK Bítozeves - MÚK Vysočany zprovozněno v 10/2009
MÚK Vysočany zprovozněno v 11/2009
MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice zprovozněno v 12/2013
MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice zprovozněno v 12/2013
   
I/7 Chomutov – Křimov zprovozněno v 11/2007
I/7 Křimov – Hora Svatého Šebestiána zprovozněno v 10/2005
I/7 Hora Svatého Šebestiána – státní hranice 09/1995 N/A N/A N/A N/A
*) Všechny stavby navrhované k zahájení po roce 2020 namají plně zajištěno financování pro realiaci a výkupy. Termíny zahájení stavebních prací jsou proto pouze orientační.
Vysvětlivky
ÚPD - územně plánovací dokumentace
EIA - dokumentace hodnocení vlivu stavby na životní prostředí
ZP - schválení záměru projektu
ÚR - územní rozhodnutí (pravomocné)
SP - stavební povolení

HISTORIE A SOUČASNOST

Historie přípravy a výstavby dálnice D7
První úseky modernizované silnice první třídy I/7 byly postaveny v souvislosti s výstavbou tzv. Nového letiště v Praze-Ruzyni v průběhu 60. a 70. let minulého století.
Byl vybudován první čtyřpruhový úsek této dálnice mezi Prahou a Buštěhradem, rychlejší napojení na hlavní město tak získalo tehdy významné průmyslové město Kladno.
V osmdesátých letech minulého století pokračovala výstavba čtyřpruhu až k jižnímu okraji města Slaný. Další modernizace silnice I/7 již probíhala formou výstavby dvoupruhových obchvatů v koridoru plánované dálnice. Během devadesátých let minulého století byl dokončen i kompletní obchvat města Slaný. Na území Ústeckého kraje pak byly na silnici I/7 vybudovány v polovičním profilu budoucího čtyřpruhu obchvaty Panenského Týnce, Chlumčan, Loun a Postoloprt. Jihozápadního obchvatu se dočkalo již v sedmdesátých letech minulého století i město Chomutov.
Další pokračování modernizace silnice I/7 od Chomutova k hranicím s Německem již bylo realizováno v parametrech moderní silnice I. třídy. Vzhledem ke složitému horskému terénu a tím neúměrně vysokým nákladům na vybudování dálnice byl tento úsek realizován jako dvoupruhová silnice v kategorii S 11,5/70. V úseku mezi Chomutovem a Křimovem jako směrově dělená doplněná o stoupací pruh a pruh pro klesání, od Křimova dále pak již pouze se stoupacím pruhem. 
V roce 2009 došlo ke zprovoznění prvních úseků dálnice D7 v Ústeckém kraji v plném profilu, a to již v nové čtyřpruhové kategorii R 25,5/100. Stavbou D7 Sulec, obchvat byla odstraněna jedna z posledních výrazných bodových závad původní silnice, kterou byl průjezd středem obce Sulec.
Výstavba nového čtyřpruhu mezi Bitozevsí a Vysočany pak přispěla k eliminaci dalšího nebezpečného místa, úrovňové křižovatky u bývalé obce Vysočany – od října 2009 je již tato křižovatka významných silnic I/7 a I/27 řešena mimoúrovňově. V prosinci 2013 byl zprovozněn navazující úsek od Vysočan dále k Chomutovu, kde se napojil na přeložku hraničního úseku. V září 2016 byla zahájena výstavba dalších 3800 metrů dálnice D7 v úseku Postoloprty – MÚK Bitozeves. Ke zprovoznění tohoto úseku došlo v srpnu 2018. Trasa dálnice je vedena ve stopě stávající silnice I/7, která se stala levou polovinou dálnice. Dokončením této stavby vznikl celistvý úsek od Postoloprt až do Chomutova s celkovou délkou 26 kilometrů. K dalšímu propojení dvou částí D7 došlo v prosinci 2021, kdy byl zprovozněný úsek kolem Panenského Týnce, který se napojil na dálniční obchvat obce Sulec. Na tento obchvat zprovozněný v roce 2009 naváže v roce 2024 budovaný úsek D7 kolem Chlumčan. Za ním následuje obchvat Loun, který je také ve výstavbě. Zprovoznění nového pásu (směr Praha) v podobě nově vybudované poloviny D7 na tomto úseku se uskutečnilo v říjnu 2022. Nyní probíhá přestavba původní I/7 na nový pás směr Chomutov. Ke zprovoznění úseku kolem Loun dojde v roce 2023. Na zbývajících úsecích s celkovou délkou 22,9 kilometrů nyní pokračuje příprava.

Postup výstavby

Postup výstavby byl aktualizován k 01.08.2022
2014
2022
2028
dálnice
silnice I. třídy (směrově dělené)
silnice I. třídy
silnice II. třídy
číslo dálnice
číslo silnice I. třídy
státní hranice
města (obce s rozšířenou působností)
zprovozněné úseky
úseky v realizaci
předpoklad zahájení 2023

PŘÍPRAVA VÝZNAMNÝCH STAVEB DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dokument mapuje jednotlivé postupy přípravy významných staveb dopravní infrastruktury v podmínkách České republiky,
a to od prvních myšlenek až po realizaci a následné zprovoznění.