|   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

U Sulce doplní oplocení

2. 3. 2023
Krajský úřad Ústeckého kraje zahájil v únoru územní řízení týkající se dostavby oplocení na dálničním obchvatu Sulce. Jedná se o doplnění oplocení, které ohraničí stávající dálnici D7 a vytvoří tak zábranu před přístupem zvěře a osob k dálnici. Oplocení bude přímo navazovat na ostatní stávající objekty jako protihlukové
stěny, stávající oplocení, mostní opěry a to tak, aby bylo plně zabráněno průniku přes oplocení. Stavba byla rozdělena do 11 samostatných celků. Celková délka oplocení je 3583 m. 

Oplocení je navrženo z drátěného pletiva napnutého na ocelové sloupky. Sloupky, vzpěry a veškeré kovové části budou zinkované. Výška oplocení je navržena 2 m. Základní délka polí oplocení je 4 m. Sloupky budou osově vedeny cca 0,5 m od hrany silničního pozemku, nebo 0,5 m za hranou zářezu nebo patou násypu a zároveň tak, aby nezasahovaly do ochranného pásma sítí. Oplocení zahrnuje 22 branek a 6 brán. Branky jsou navrženy ve vhodných místech usnadňujících údržbu. Branky mají velikost 1 x 2 m, otevírají se proti směru průchodu zvěře a zavírají se samotížně.