|   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Práce u Loun zdárně pokročily

19. 7. 2022
Stavba úseku dálnice D7 u Loun pokračuje podle harmonogramu. Aktuálně zde stavební firmy dokončují např. montáž eletrokabeláže, lehčené násypy, ale i aktivní zóny (včetně odvodnění ve středovém dělícím pásu). Dále zde probíhá také pokládka nestmelené konstrukční vrstvy. Zeď v zářezu má již na své horní hraně nainstalované červené zábradlí. Záběry ze stavby v průběhu června jsou k vidění zde: