|   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Práce u Loun finišují

6. 9. 2023
Na začátku stavby D7 u Loun probíhají finální práce na napojení na nový dálniční úsek na silnici I/7. Částečnou uzavírku se podařilo z původních 8 dní zkrátit na 2. Uvedení celé stavby do plného provozu ŘSD předpokládá již 20. 9. 2023. Intenzivně pokračují práce také na sousedním úseku D7 u Chlumčan. Např. v úseku výstavby mimoúrovňové křižovatky Louny - východ je dokončena pokládka asfaltu, jsou hotové odvodňovací žlaby a nyní probíhá ohumusování a terénní úpravy. V tomto týdnu proběhne zhotovení vodorovného i svislého dopravního značení a montáže svodidel. Stavbu nového úseku dálnice D7 u Chlumčan plánuje ŘSD pro řidiče zprovoznit v částečném profilu v prosinci 2023.