l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Začala stavba úseku D7 kolem Loun

6. 8. 2020
Zatím bez slavnostního aktu se uskutečnilo zahájení stavby další části D7, a to konkrétně na 6,1 km dlouhé stavbě nazvané: "D7 Louny, zkapacitnění obchvatu".

Platnost stanoviska EIA byla prodloužena

16. 7. 2020
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního prostředí rozhodl o prodloužení platnosti závazného stanoviska EIA.

Stavba D7 u Loun začne v červenci

14. 7. 2020
Očekávané zahájení dalšího úseku D7 u Louny v délce 6,1 km odpočítává poslední týdny.

Zahájení stavby brání jediný pozemek

7. 7. 2020
Již v průběhu tohoto měsíce by se mohly v okolí Loun objevit první stavební stroje. ŘSD dokončuje všechny potřebné kroky k zahájení stavby dalšího úseku dálnice D7.

Byl zahájen výběr stavitele D7 u Chlumčan

29. 6. 2020
Jeden z posledních kroků učinilo 29. června 2020 ŘSD v případě přípravy stavby úseku dálnice D7 u Chlumčan.

Povolení mají i další objekty

9. 6. 2020
Před pár dny vydalo Ministerstvo dopravy ČR stavební povolení na hlavní objekty u stavby "D7 Chlumčany, zkapacitnění".

ŘSD žádá o odstranění pomníčků

8. 6. 2020
Blížící se zahájení stavby dalších úseků dálnice D7 sebou přináší nové požadavky.

Úsek D7 u Chlumčan má stavební povolení

5. 6. 2020
Jeden ze zásadních mezníků v přípravě dalšího úseku dálnice D7 nastal 4. června.

Stavba D7 si vyžádá změnu vedení provozu

20. 5. 2020
Vzhledem k postupu prací na výstavbě úseku dálnice D7 u Panenského Týnce dojde během noci z 20. na 21. 5. 2020 k dlouhodobé změně vedení dopravy.

Pokračuje příprava úseku u Postoloprt

2. 4. 2020
Plánované zkapacitnění silnice I/7 na dálnici D7 v úseku kolem Postoloprt je plánované až jako poslední ze série staveb.

Chystá se přestavba odpočívky u Netovic

20. 3. 2020
Kolem budované D7 je potřeba zajistit dostatečné množství parkovacích kapacit. Z tohoto důvodu se ŘSD zaměřuje na přípravu nových i nutnou přestavbu současných odpočívek.

D7 u Chlumčan čeká na povolení

1. 3. 2020
Důležitý krok k získání stavebního povolení byl učiněn v přípravě úseku D7 u Chlumčan.

D7 u Loun získala poslední povolení

27. 2. 2020
Ještě završit úspěšně výběr zhotovitele a stroje se mohou pusti do práce. ŘSD má totiž poslední stavební povolení, které se týká výstavby úseku dálnice D7 kolem Loun.

V trase D7 u Chlumčan se bude kácet

10. 2. 2020
První viditelné stopy budoucí stavby zaznamenají řidiči projíždějící po stávající I/7 u Chlumčan. Počátkem února 2020 vybralo ŘSD firmu, která proveden vykácení vzrostlé zeleně před zahájením realizace stavby.

Odpočívka u Smolnice nabídne desítky parkovacích míst

4. 2. 2020
Zajištění dostatečného množství parkovacích míst je úkolem ŘSD pro nadcházející léta, kdy budou přibývat nově dokončené úseky dálnice D7.

D7 u Loun chce stavět deset firem

14. 1. 2020
Celkem deset nabídek eviduje ŘSD po vypršení termínu pro předložení cenových návrhů na stavbu dálnice D7 kolem Loun.

Projektanti si poradili s úpravou mostů u Postoploprt

10. 12. 2019
Nejsložitějším úsekem z dosud chybějících částí D7 bude zkapacitnění obchvatu Postoloprt, kde bylo nutné řešit úpravu mostů mimo těleso dálnice, a to v souvislosti s hladinou stoleté vody.

V Lounech vznikne informační kiosek k D7

4. 11. 2019
Na další z pravidelných schůzek za účasti pozvaných hostů z řad starostů okolních obcí, hasičů, policie, novinářů a dalších dotčených institucí byla přítomným sdělena informace, že chomutovská správa ŘSD plánuje v souvislosti s podáváním…

Obchvat Loun má stavební povolení

25. 10. 2019
Dne 24. 10. 2019 vydalo Ministerstvo dopravy (jako speciální stavební úřad ve věcech dálnic) stavební povolení pro úsek stavby "D7 Louny, zkapacitnění obchvatu" na 30 stavebních objektů zahrnujících např. hlavní trasu, stavbu mostů či…

Hřiště se kvůli dálnici zatím nepřesunulo

14. 10. 2019
Postoloprty potřebují kvůli plánovanému zkapacitnění obchvatu (stávající dvoupruhová I/7) přesunout fotbalové hřiště o několik metrů dál. Městu ale chybějí peníze, jelikož akce bude dražší, než se očekávalo.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR