l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Zavřela se celá křižovatka u Loun

18. 1. 2021
Zavřela se celá křižovatka u Loun Postupující práce na dostavbě dálnice D7 kolem Loun si vyžádaly nové dopravní omezení. Krajský úřad Ústeckého kraje povolil od pondělí 18. ledna 2021 uzavírku ramp na mimoúrovňové křižovatky Louny–centrum nedaleko Cítolib. Ze silnice I/7 tak není možné ve směru na Prahu vyjet ani najet. Uzavírka těchto jižních ramp začala již v průběhu prosince 2020. To samé platí nově nyní i ve směru od Chomutova (severní rampy MÚK). Řidiči jsou vedeni po značených objízdných trasách. Omezení potvrzené souhlasným stanoviskem Policie ČR potrvá do konce roku 2021 a týká se úseku I/7. Tato mimoúrovňová křižovatka bude v rámci rozšíření I/7 na dálnici D7 trvale zrušena. Stanové objízdné trasy: Ve směru od Chomutova jsou již řidiči o uzavírce MÚK Louny-centrum informováni před MÚK Louny-západ a vedeni po silnici I/28, dále ulicemi Postoloprtská, Slovenského národního povstání a Osvoboditelů. 
Ostatní řidiči jsou od MÚK Louny-centrum navedeni k MÚK Louny- východ a dále ulicemi Václava Majera a 28. října do centra Loun. Vozidla jedoucí do obce Cítoliby jsou taktéž vedena k MÚK Louny-východ a dále po silnicích III/24610, III/22941 a ulicí Chlumčanská. Ve směru od Prahy budou řidiči o uzavírce MÚK Louny-centrum informováni před MÚK Louny-východ a vedeni ulicemi Václava Majera a 28. října do centra Loun nebo po silnicích III/24610, III/22941 a ulicí Chlumčanská do Cítolib. Vozidla, která tuto objízdnou trasu nevyužijí mohou pokračovat k MÚK Louny-západ a po silnici I/28 a dále ulicemi Postoloprtská, Slovenského národního povstání a Osvoboditelů do centra Loun. Vozidla jedoucí z Loun k MÚK Louny-centrum budou vedena přes Cítoliby ulicí Chlumčanská a po silnicích III/22941 a III/24610 k MÚK Louny-východ. Zde se budou moci rozhodnout k jízdě ve směru na Chomutov nebo na Prahu.

Značené objízdné trasy jsou k vidění zde: https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1752219 
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR