l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Zahájení stavby brání jediný pozemek

7. 7. 2020
Již v průběhu tohoto měsíce by se mohly v okolí Loun objevit první stavební stroje. ŘSD dokončuje všechny potřebné kroky k zahájení stavby dalšího úseku dálnice D7. Tím je 6,1 kilometru dlouhé zkapacitnění stávajícího dvoupruhového úseku I/7 vedoucího kolem města. ŘSD chybí vykoupit jediný pozemek, který zahájení prací ještě brání. S majitelem potřebného pozemku je již ŘSD domluveno a v tomto týdnu by mohla být záležitost uzavřena. „Předpokládám, že do konce července předáme staveniště zhotoviteli k realizaci stavebních prací,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. ŘSD má na stavbu vydané pravomocné stavební povolení. Vybrán je také zhotovitel, s nimž již byla podepsána smlouva. Vítězem tendru se stalo sdružení firem Eurovia a Herkul. Vysoutěžená cena je 773 milionů Kč (bez DPH), což je 79 procent z předpokládané hodnoty zakázky. Zprovoznění tohoto úseku dálnice D7 se očekává v roce 2022.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR