l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Začala stavba úseku D7 kolem Loun

6. 8. 2020
Zatím bez slavnostního aktu se uskutečnilo zahájení stavby další části D7, a to konkrétně na 6,1 km dlouhé stavbě nazvané: "D7 Louny, zkapacitnění obchvatu". K předání staveniště zhotoviteli došlo ještě před koncem července, přičemž dnem zahájení stavby je 3. srpen 2020. Zkapacitnění současného dvoupruhového obchvatu Loun spočívá v rozšíření silnice I/7 o jeden jízdní pás na směrově dělenou čtyřpruhovou kategorii (D 25,5/100). Stavba potrvá dva roky a na starost ji má sdružení firem Eurovia CS a Herkul. Vysoutěžená cena dle smlouvy činí 773,36 mil. Kč (bez DPH). Oficiální slavnostní zahájení proběhne v průběhu měsíce září.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR