l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Začala sloužit část poloviny nové dálnice

26. 8. 2021
U Panenského Týnce došlo v minulých dnech k zásadní úpravě vedení provozu. Proud vozidel byl převeden na část nově budované poloviny dálnice D7. Doprava tak jezdí v režimu 1+1 po novém úseku levého jízdního pásu (budoucí pás D7 ve směru Chomutov-Praha). Převedení provozu umožnilo zahájit práce na rekonstrukci původního (pravého) pásu, kde začalo frézování povrchu. Poblíž čerpací stanice byly započaty práce na rozšíření zářezu. Nadále se pracuje v okolí mimoúrovňové křižovatky. Postup prací v červenci je k vidění zde: https://www.youtube.com/watch?v=yH-dujPiGcY
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR