l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Úsek u Chlumčan chce stavět osm firem

14. 1. 2021
O stavbu nového úseku dálnice D7 kolem Chlumčan projevilo zájem osm uchazečů. Ti podali své nabídky v otevřeném výběrovém řízení, které ŘSD zahájilo na konci června loňského roku. Termín pro podání nabídek byl poté opakovaně prodlužován (kvůli dodatečným dotazům uchazečů) a nakonec vypršel 14. ledna 2021. Nabídky nyní bude posuzovat výběrová komise, která určí nejvýhodnější z nich. Následně doporučí uchazeče, s nímž by ŘSD mělo uzavřít smlouvu. Nejvýhodnější nabídku podala spol. Metrostav Infrastructure a.s. za 1 178,6 mil. Kč, což činí cca 68% předpokladu(1733,0 mil. Kč). Stavba 4448 m dlouhé části D7 má pravomocné stavební povolení a probíhá dokončení majetkoprávní přípravy. Úsek bude navazovat na již zprovozněný dálniční obchvat Sulce a na loni zahájenou stavbu "D7 Louny, zkapacitnění obchvatu". S realizací se počítá v letech 2021 až 2023.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR