l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

U Smolnice vznikne odpočívka

3. 11. 2020
Do pěti let bude součástí plánované dálnice D7 také odpočívka u obce Smolnice. Parkovací plocha i s nezbytným vybavením bude sloužit k zastávkám řidičů cestujících při cestě po dálnici D7 mezi Prahou a Chomutovem v obou směrech. V současné době probíhá územní řízení. Odpočívka vznikne na 4,4 km dlouhém úseku "D7 Chlumčany, zkapacitnění", jehož stavba začne již v příštím roce. Odpočívka se začne stavět v roce 2024 a bude napojena bude na okolní vodovodní a kanalizační řady. Na odpočívce budou zřízena např. zastřešená posezení či dětské hřiště. Na obou odpočívkách bude celkem k dispozici 52 stání pro osobní vozidla, 28 pro kamiony, 8 míst pro autobusy a 6 pro vozidla s přívěsem, karavany či obytné vozy.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR