l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Stavba tří úseků poběží současně

20. 9. 2022
Celkem 16,7 km chybí k propojení již provozovaných dálničních úseků D7. Tuto vzdálenost vyplní tři úseky, jejichž stavbu ŘSD plánuje zahájit v roce 2024 a zprovoznit v roce 2026. Ministerstvo dopravy ČR v minulých dnech vydalo stavební povolení k 3,4 kilometru dlouhému úseku od mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Slaný-západ ke Kutrovicím. V příštím roce chce ŘSD provést archeologický průzkum, výběrové řízení na zhotovitele stavby a následovat bude samotné zahájení stavebních prací. Stavba bude zhruba z poloviny znamenat rozšíření současné dvoupruhové silnice I/7 na dálnici s patřičnými parametry. Do nové stopy bude D7 odkloněna v podobě obchvatu obce Lotouš, který je právě součástí stavby D7 MÚK Slaný-západ – Kutrovice. Dalšími úseky u Slaného jsou Knovíz – MÚK Slaný-západ (6,5 km) a Kutrovice – Panenský Týnec (6,8 km). V tomto druhém případě již MD zahájilo stavební řízení. Na úseku Knovíz – MÚK Slaný-západ přepokládá ŘSD podání žádosti do konce října. K dokončení D7 poté bude zbývat již jen obchvat Postoloprt. 
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR