l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Stavba D7 u Louny byla slavnostně zahájena

14. 9. 2020
Za účasti představitelů ŘSD coby investora, politické reprezentace a zástupců zhotovitelů se v pátek 11. září uskutečnilo slavnostní zahájení stavby dalšího úseku D7. Stavba nazvaná "D7 Louny, zkapacitnění obchvatu" bude měřit 6,1 km a dojde během ní k rozšíření současné dvoupruhové silnice I/7 na směrově rozdělenou D7. S uvedením do provozu se počítá v červnu 2022. "Obchvat bude po rozšíření na dálniční čtyři pruhy bezpečnější a přispěje také k plynulosti dopravy, která v posledních letech houstne“, uvedl na slavnostní akci ministr dopravy Karel Havlíček. Důvodem přestavby silnice I/7 je kromě růstu dopravních intenzit, které zvyšují riziko dopravních nehod, také zajištění dopravní obslužnosti průmyslových zón u Mostu, Loun a Postoloprt a zejména strategické průmyslové zóny Žatec-Triangle (jedné z největších v České republice) vybudované v prostoru bývalého vojenského letiště. Zkapacitnění má na starost sdružení firem Eurovia CS a Herkul, které práce dle smlouvy provede za 773,4 mil. Kč (bez DPH).
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR