l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Stavba D7 u Loun začne v červenci

14. 7. 2020
Očekávané zahájení dalšího úseku D7 u Louny v délce 6,1 km odpočítává poslední týdny. Generální ředitel ŘSD Radek Mátl informoval na svém twitteru, že organizace uzavřela dohodu s vlastníkem o výkupu posledního pozemku v trvalém záboru stavby. To byla poslední překážka, která bránila stavbě, po níž dojde ke zkapacitnění stávající dvoupruhové I/7 na čtyřpruhovou dálnici D7. Předání staveniště vybranému zhotoviteli proběhne do konce července. Předpokládané zprovoznění stavby následně bude do konce 2022.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR