l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Stavba D7 u Chlumčan je připravena

22. 11. 2021
Ve finální fázi se nachází příprava stavby dálnice D7 u Chlumčan. Nyní je zde dokončen projekt základní vytyčovací sítě a veřejná zakázka na kácení mimolesní zeleně. Všechna stavení povolení jsou vydána s nabytím právní moci a aktuálně probíhají finální kroky k výběru zhotovitele. Koncem tohoto roku se bude ŘSD připravovat na hlavní stavební činnost, která bude zahájena v roce 2022. Uvedení do provozu 4,5 km dlouhého úseku se plánuje o dva roky později. Ve směru na Chomutov se stavba napojuje na úsek nyní budovaného zkapacitnění obchvatu Loun a ve směru na Prahu navazuje na dálniční obchvat Sulce. Součástí stavby je i 160 metrů dlouhý most, který D7 převádí přes údolí Smolnického potoka. Ve směru na Louny pak následují ještě další tři mosty, za nimiž se pak bude nacházet mimoúrovňová křižovatka Louny-východ, která napojuje město Louny ve směru od Prahy.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR