l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Start stavby D7 u Chlumčan se blíží

12. 1. 2022
Zahájení stavby dalšího úseku D7 je opět o krok blíže. Koncem února by mohla začít výstavba části kolem Chlumčan, jejíž délka je cca 4,5 km. ŘSD se nyní nachází před podpisem smlouvy, jelikož nedošlo k podání podnětu na ÚOHS. Smlouva by mohla být podepsána do konce ledna. Předpokládaná cena stavby, jejímž zhotovitelem má být společnost Metrostav Infrastructure, je 1,178 miliardy korun (bez DPH). Úsek má zhotovitel dokončit v roce 2024. Ze směru od Chomutova se stavba napojí na úsek u Loun, jehož stavba začala v září 2020. V opačném směru (na Prahu) navazuje na již dokončený dálniční obchvat obce Sulec. Součástí stavby D7 je např. i 160 metrů dlouhý most, který dálnici převede přes údolí Smolnického potoka. Ve směru na Louny následují ještě další tři mosty, za nimiž se bude nacházet mimoúrovňová křižovatka (MÚK) Louny-východ, která napojuje město Louny ve směru od Prahy.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR