l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

ŘSD žádá o odstranění pomníčků

8. 6. 2020
Blížící se zahájení stavby dalších úseků dálnice D7 sebou přináší nové požadavky. Pozůstalí proto musí přesunout památníky na zemřelé při dopravních nehodách, které se staly na stávající I/7. Vzpomínkových míst je na trase několik. ŘSD chce brzy začít se stavbou D7 kolem Loun. Proto se u pomníčků objevily výzvy k jejich přesunu. Zachované zůstanou, pokud je rodiny či známí zesnulých přemístí. Když se tak nestane, zmizí. „Při neodstranění bude před realizací stavby uložen náhrobek k vyzvednutí na provizorní skládku,“ uvádí výzva u pomníčků. 
Pokud chtějí majitelé pomníček v místě ponechat, měli by ho přesunout mimo těleso silnice a domluvit se s vlastníkem příslušného pozemku. V případě, že se pomníček nyní nachází na pozemku pozemní komunikace a je postaven bez povolení, jde dle současné legislativy o černou stavbu, která by měla by být odstraněna. Silniční pozemek zasahuje na hranu zemního tělesa (tedy na konec násypového nebo výkopového svahu), kde by neměly být umisťovány žádné pevné objekty spojené se zemí, které by mohly ohrozit bezpečnost silničního provozu.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR