l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

První polovina se otevře příští rok

13. 12. 2021
Zatímco u Panenského Týnce zbývají do zprovoznění tamního dálničního obchvatu poslední dny, u nedalekých Loun stavba stále pokračuje. Ovšem i v případě tohoto 6130 m dlouhého zkapacitnění stávající I/7 je již známý bližší harmonogram. Nově budovaný jízdní pás D7 (ve směru Chomutov-Praha) bude zprovozněn v září příštího roku a kompletně bude dálnice zprovozněna v květnu roku 2023. Na kontrolním dnu termíny potvrdil generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Dílčí problémy během výstavby by měly být řešitelné bez ohledu na termín zprovoznění.
V průběhu listopadu na stavbě pokročily práce na budování náspů a také mostních objektů. Opěry a pilíře všech mostů jsou vybetonované. Na mostu přes železniční vlečku na konci úseku probíhala příprava na betonáž mostovky. Na záběry z výstavby se lze podívat zde: 

Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR