l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Projektová příprava pokročila

7. 12. 2020
U zbývajících plánovaných středočeských úseků D7 došlo k zásadním pokrokům v jejich přípravě. Stavba dálnice v celkové délce 16,7 mezi Knovízem a Kutrovicemi je rozdělena na tři části. V případě úseku Kutrovice–Panenský Týnec došlo k dokončení konceptu dokumentace pro stavební povolení (DSP) a následnému projednání a zapracování připomínek. K předání čistopisu DSP došlo 7. prosince. Následovat budou kroky vedoucí k zahájení majetkoprávní přípravy, s níž se počítá od května 2021. Na části Slaný-západ – Kutrovice byl čistopis DSP odevzdán 2. prosince 2020. Také zde nyní dojde ke zpracování záborového elaborátu (včetně konceptu geometrických plánů). Zahájení majetkoprávního vypořádání se očekává v březnu 2021. A na úseku MÚK Knovíz – Slaný-západ došlo 2. prosince k předání konceptu DSP. Nyní bude následovat připomínkování, přičemž odevzdání čistopisu DSP se předpokládá v únoru 2021. Výkupy potřebných pozemků na jednotlivých katastrálních územích by měly být zahájeny v srpnu příštího roku.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR