l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Probíhá dostavba druhého pásu D7

14. 10. 2021
Již téměř měsíc mají řidiči možnost naplno využívat nový jízdní pás D7 na úseku kolem Panenského Týnce. Zatím jde o nově vybudovanou polovinu D7, která bude po plnohodnotném dokončení dálnice sloužit pro jízdu ve směru od Chomutova na Prahu. Jde tedy o levý jízdní pás, kde se nyní jezdí v režimu 1+1, tedy jedním jízdním pruhem v každém směru. V místě přilehlého původního dvoupruhu (I/7) se čile pracuje na přestavbě tělesa na komunikaci s dálničními parametry. Probíhá tak např. navážka podkladních vrstev, odtěžování zářezu za účelem jeho nezbytného rozšíření, připravuje se betonáž patek protihlukových stěn. Ke zprovoznění druhé poloviny D7 (a tedy celého 3,5 km dlouhého dálničního obchvatu) má dojít ještě v letošním roce. Průběh výstavby v září je k vidění zde: https://www.youtube.com/watch?v=8uo-l0NAM2Y 
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR