l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Připravuje se nová odpočívka

13. 1. 2021
Na dálnici D7 nedaleko Chomutova vznikne nová odpočívka, a to konkrétně u obce Všehrdy. Stavbu připravuje ŘSD a typově půjde o velkou odpočívku. Příprava je nyní ve fázi zjišťovacího řízení procesu EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí). Na plánované odpočívce má být dle zpracované dokumentace pro motoristy k dispozici 80 stání pro kamiony a 100 parkovacích míst pro osobní auta. Počítá se rovněž s prostorem pro karavany i autobusy a v plánu jsou taktéž nové čerpací stanice. Odpočívka bude vybudována u 73. kilometru dálnice po obou stranách hlavního tahu. Pokud vše půjde podle harmonogramu, měla by stavba začít v roce 2025 a dokončena má být od dva roky později. Připravovaná stavba zatím není zanesena do územních plánů dotčených obcí Všehrdy, Nezabylice a Droužkovice.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR