l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Příprava středočeských úseků D7 pokračuje plynule

21. 7. 2021
Stavba dálnice D7 Středočeském kraji je rozdělena na tři úseky (Knovíz – Slaný západ, Slaný západ – Kutrovice a Kutrovice – Panenský Týnec) v celkové délce 16,7 kilometrů. Jde o část mezi stávající mimoúrovňovou křižovatkou Knovíz uvedenou do provozu v roce 1989 a Panenským Týncem, kde v současné době probíhá výstavba nové části D7 v rámci zkapacitnění obchvatu. Příprava všech úseků je koordinována tak, aby bylo možné jejich stavbu zahájit v přibližně stejném časovém období. Nyní se předpokládá zahájení v roce 2023 a zprovoznění v roce 2025. ŘSD ovšem upozorňuje, že příprava všech stavebních úseků probíhá odděleně a může tak mít i odlišný časový průběh (s ohledem na postup věcně a místně příslušných orgánů v oblasti vydávání potřebných povolení, průběh odvolacích řízení, majetkové přípravy atd.). Úseky jsou však projektovány tak, aby bylo možné stavby zahájit a  provoznit i samostatně, pokud to bude potřebné a účelné.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR