l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Příprava odpočívky u Všehrd může plynule pokračovat

1. 3. 2021
Plánovaná oboustranná odpočívka na D7 u obce Všehrdy má za sebou další důležitý krok na cestě k realizaci. Krajský úřad Ústeckého kraje vydal 25. února rozhodnutí v procesu posuzování vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Ze závěru zjišťovacího řízení vyplývá, že odpočívka nemá významný vliv na životní prostředí a nebude dále posuzována podle zákona. Odpočívka se bude nacházet v km 72,5 až 73,0 na úseku mezi MÚK Droužkovice a MÚK Vysočany. Tento úsek D7 je v provozu od roku 2013. Odpočívka bude disponovat 100 místy pro osobní automobily, 80 pro nákladní automobily, 10 pro autobusy, stejným počtem pro karavany a dvě stání budou vyčleněna pro nadrozměrné soupravy. Celá odpočívka bude oplocena. Kromě parkovacích ploch bude její součástí i odpočinková zóna. Odpočívka zasahuje do katastru obcí Všehrdy, Nezabylice a Droužkovice.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR